Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Aarhus bliver grønnere i nord

Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø har netop skrevet under på en købsaftale af den tidligere Spørring Grusgrav. Dermed har man fået en unik mulighed for at skabe bedre rammer for natur og biodiversitet i området.

01. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Fremover kan borgere og besøgende i Spørring i den nordlige del af Aarhus Kommune nyde endnu mere natur efter at rådmand Nicolaj Bang med sin underskrift på en købsaftale har indfriet et mangeårigt ønske om opkøb af den tidligere Spørring Grusgrav, der ligger lige nord for den folkeskov, der blev rejst sidste år.

  "Jeg er meget glad for, at det er muligt for os at købe grusgraven. Købet betyder, at vi binder flere naturområder sammen, og det er en stor gevinst for naturen og biodiversiteten. Samtidig giver vi borgerne i Spørring bedre mulighed for at komme mere ud i naturen", siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.

  Den nedlagte Spørring Grusgrav ligger i den nordlige del af kommunen med stejle sandede skråninger, store og små stenpartier og mere eller mindre våde partier. Efter at råstofindvindingen i grusgraven stoppede har naturen langsomt gjort sit indtog på de næringsfattige skråninger og da netop denne varierede naturtype med varme solbeskinnede sydvendte skråninger efterhånden er sjælden i Danmark, byder den gamle grusgrav på levesteder for arter, der ikke længere findes så mange andre steder i landet.

  Aarhus Kommune overtager nu den tidligere grusgrav på 23 hektar, så den gode naturudvikling kan fortsætte og så arealet kan bindes sammen med den nye skov og andet natur i området. Samtidig giver ejerskabet mulighed for at fortsætte stisystemet ind i grusgraven, så borgerne får mulighed for at opleve den nye spændende natur.

  Mere natur på vej

  I forbindelse med det nyligt indgåede budgetforlig blev der afsat 35 mio. kr. til etablering af en jordfond, som kan anvendes til opkøb af arealer, der er egnede til at indgå i kommende grundvandsparker og generelt understøtter arbejdet med et grønnere Aarhus.

  Nicolaj Bang har store forventninger til de muligheder, som jordfonden giver.

  ”Opkøbet i Spørring er ikke en del af jordfonden, men det er et virkeligt stærkt eksempel på, hvilke muligheder vi får med jordfonden. Med den kan vi sikre, at aarhusianerne får adgang til bynær og rekreativ samtidig med, at vi kan styrke indsatsen for bedre biodiversiteten og øget grundvandsbeskyttelse", siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.