Gå til hovedindhold
Nyheder fra Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg sender 2000 medarbejdere på skolebænken

Fra oktober og frem skal en stor del af medarbejderne i Sundhed og Omsorg, Aarhus uddannes i at arbejde efter metoden personcentreret omsorg. Uddannelsesforløbet laves i samarbejde med SOSU Østjylland, som skal varetage undervisningen for både ledere og medarbejdere.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med det fælles faglige løft for de 2000 medarbejdere i Sundhed og Omsorg er, at man ønsker at styrke den faglige tilgang på tværs af hele organisationen. Ambitionen er, at personcentreret omsorg bliver den fælles tilgang og metode, som alle borgere bliver mødt af i Sundhed og Omsorg. 

  Rådmand Christian Budde understreger, at arbejdet med personcentreret omsorg ikke som sådan er noget nyt. Det nye er, at de konkrete redskaber, som undervisningen giver, understøtter medarbejderne i at have et fælles fagligt sprog og en fælles systematik i mødet med og i respekt for borgerens livsverden.  

   ”I Sundhed og Omsorg har vi altid omsorgen for det menneske, vi møder, i centrum for vores arbejde. Det er det enkelte, enestående, menneskes perspektiv, livshistorie, sociale og psykologiske behov, vi arbejder sammen om at understøtte. Vores ambition er derfor også, at personcentreret omsorg fremover bliver en fælles tilgang, som alle borgere bliver mødt af på tværs af vores organisation. Samtidig er det en investering i medarbejdernes arbejdsmiljø og i at styrke fagligheden, sammenhængskraften og læringskulturen på tværs af hele organisationen. Metoden styrker medarbejdernes arbejde i en systematisk tilgang til de ressourcer og udfordringer, vi skal tage vare på i mødet med den enkelte borger,” siger rådmand for Sundhed og Ældre, Christian Budde.

  Det ambitiøse projekt bygger videre på erfaringerne fra et pilotprojekt på Plejehjemmet Skovvang, Aarhus hvor medarbejderne i perioden 2022-2023 blev kompetence-udviklet i metoden personcentreret omsorg ved SOSU Østjylland – og her viser de foreløbige resultater:  

  • at beboerne oplever øget ro og tryghed på afdelingen, da det styrkede fokus på beboernes behov både påvirker den enkelte borgers adfærd positivt samt relationen mellem beboerne  
  • at andelen af beboerne på Skovvang, som modtager antipsykotisk medicin som fast medicin, er systematisk reduceret i løbet af projektperioden, og ca. halveret fra juni 2022 til august 2023 
  • at der er en oplevelse af øget trivsel på arbejdspladsen i kraft af den styrkede fælles forståelse af den faglige identitet på Skovvang, og et deraf styrket samarbejde og forståelse mellem medarbejderne på tværs af fagligheder.  
  • at de pårørende oplever en øget opmærksomhed på beboernes behov, hvor de deres viden om beboernes behov bringes mere i spil end tidligere  

  Metoden personcentreret omsorg tilbyder en række konkrete redskaber, som støtter medarbejderne i at se mennesket bag sygdommen samt til tidligere at reagere på de ændringer, der observeres. Og det er de redskaber medarbejderne nu skal undervises i.  

  ”At arbejde med personcentreret omsorg er vigtigt for at forstå og møde borgeren respektfuldt og med udgangspunkt i hvad der netop er betydningsfuldt for ham eller hende. Det giver medarbejderne et fagprofessionelt sprog, der både styrker det professionelle fællesskab på arbejdspladsen og som hjælper den enkelte medarbejder med at understøtte borgerens trivsel og værdighed. Personcentreret omsorg skaber en stærk relation til borgeren og møder borgeren, hvor de er i deres liv og det liv, de har levet. Vi har stor erfaring med at arbejde med personcentreret omsorg, og vi ser frem til, at vi fortsat skal bidrage til den faglige udvikling af medarbejderne i Sundhed og Omsorg og være med til at løfte kvaliteten af ældreplejen i Aarhus Kommune”, siger Anette Schmidt Laursen, direktør for SOSU Østjylland 

  FAKTA 

  • Over perioden 2023-2026 skal 2000 medarbejdere i Sundhed og Omsorg uddannes i personcentreret omsorg.  
  • Alle deltagere får tre dages undervisning hos SOSU Østjylland. Det første forløb iværksættes i oktober 2023. 
  • Deltagerne er ledere, sygeplejersker, ergo- og Fysio terapeuter, pædagogisk personale, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere samt kostfagligt personale og husassistenter.  
  • Budgettet er på 10 mio. kroner 
  • Samarbejdet betyder blandt andet at SOSU Østjyllands demenssimulator flyttes fra Silkeborg til Aarhus, fordi alle deltagere skal igennem demenssimulatoren for på egen krop at mærke, hvordan det opleves at have demens eller en anden kognitiv funktionsnedsættelse. 

  Kontakt

  Christian Budde, rådmand Sundhed og Omsorg Aarhus, mobil: 6165 0943. Mail: christian.budde@aarhus.dk

  Anette Schmidt Laursen Direktør SOSU Østjylland Mobil 4029 4028. Mail anl@sosuoj.dk

  Cecilie Winding, presseansvarlig Sundhed og Omsorg Aarhus, mobil 2335 1920. Mail wice@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 19. september 2023