Gå til hovedindhold

Aarhusianernes engagement er under forandring

Civilsamfundet bliver ofte omtalt som limen i det danske velfærdssamfund. I Aarhus er denne tankegang dybt forankret i ønsket om, at Aarhus skal være en god by for alle – men frivilligheden er i forandring, og fællesskabsfølelsen dalende.

 • Læs op

Indhold

  En ny undersøgelse fra Aarhus viser, at 4 ud af 10 aarhusianere er involveret i frivilligt arbejde, ligesom det har set ud de seneste 10-20 år. Det nye er, at de frivilliges engagement finder nye former, og at ønsket om fleksibilitet og selvbestemmelse har overhalet fællesskabet, når man spørger, hvad der driver de frivilliges motivation.

  Undersøgelsen fra Aarhus kommune, der netop er blevet udgivet, er et led i en analyse af det aarhusianske engagement i civilsamfundet. Undersøgelsen kan tilgås her: https://www.aarhus.dk/civilsamfundsengagement2023

  For Maj Morgenstjerne, formand for Aarhus Kommunes tværmagistratslige styregruppe for Frivillighed og Samskabelse, er resultaterne fra undersøgelsen vigtige for det fremtidige samarbejde med civilsamfundet:

  “Overordnet tyder resultaterne på, at aarhusianernes civilsamfundsengagement er under forandring, og det kalder på, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund skal tilgås på en anden måde end vi hidtil har gjort. Derudover ser vi et fald i den generelle fællesskabsfølelse i Aarhus Kommune, hvilket er bekymrende, da et stærkt fællesskab er en forudsætning for, at Aarhus kan blive en god by for alle”, lyder det fra Maj Morgenstjerne.

  Eventfrivillighed vinder over kassererposter


  En af de største forandringer er, at flere og flere frivillige engagerer sig i kortere perioder frem for i faste frivilligjobs. Det betyder blandt andet, at eventfrivillighed vinder frem og kassererposterne er sværere at besætte - noget, der har indflydelse på hele foreningstankegangen og måden, det frivillige arbejde kan organiseres.

  Marie Nyegaard, konstitueret leder af Frivilligcenter Aarhus, mener, at undersøgelsen giver anledning til at tænke nyt i det fremtidige samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet: ”Der er behov for, at vi sammen omstiller os til den nye virkelighed og at vi tør at gå nye veje i måden vi samskaber og udfordrer status quo på,” siger Marie Nygaard og tilføjer, at det er væsentligt, at relationen mellem civilsamfund og kommunen er baseret på et ligeværdigt samarbejde.

  Ifølge undersøgelsen har aktørerne i civilsamfundet overordnet en god opfattelse af samarbejdet med kommunen, hvor de føler sig taget seriøst. For at forbedre samarbejdet vil civilsamfundet gerne have mere medbestemmelse, plads til at fokusere på deres kerneopgave i samarbejdsrelationerne og have en nem indgang til de relevante samarbejdspartnere i kommunen.

  Hvad kalder det på?

  Frivilligcenter Aarhus vil blandt andet se på muligheden for at udbyde flere uddannelsestilbud til frivillige og foreninger, mens Aarhus Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at gøre det endnu nemmere for foreninger at søge økonomisk støtte og finde den rette indgang til de relevante samarbejdspartnere i kommunen.

  Fakta:

  Baggrund

  Aarhus Kommune har i samarbejde med Epinion fortaget en ny undersøgelse af aarhusianernes civilsamfundsengagement. Undersøgelsen er sendt til 10.000 borgere i Aarhus Kommune for at få et aktuelt billede af det aarhusianske civilsamfundsengagement.

  Nye tendenser inden for frivillighed og aktivt medborgerskab

  • De frivilliges engagement har rykket sig fra primært at være regelmæssig til primært at være episodisk.
  • Fleksibilitet og selvbestemmelse er en hovedmotivation for mange frivillige og øvrige borgere i Aarhus Kommune, men fællesskabet betyder fortsat meget.
  • Hovedbarrierne for at udføre frivilligt arbejde er mangel på tid, kompetencer og mangel på information.

  Kontakt

  Maj Morgenstjerne – Formand for Styregruppen for Frivillighed og Samskabelse i Aarhus Kommune, Mobil: 51715388 eller E-mail:majmo@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 8. september 2023