Gå til hovedindhold
Sundhed og Omsorg

8 ud af 10 er tilfredse med plejehjem og hjemmepleje

Fire ud af fem borgere, der modtager hjemmehjælp er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen og det samme gælder for 9 ud af 10 beboere på de aarhusianske plejehjem.

 • Læs op

Indhold

  ”Jeg er meget glad for, at der stadig er en meget høj tilfredshed blandt borgerne – og det er samtidig et ordentlig klap på skuldrene til vores dygtige medarbejdere, som er sammen med borgerne hver dag. Det er deres vedvarende indsats, faglighed og professionelle omsorg, der gør, at man kan få så flot en tilbagemelding fra borgerne”, siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde.

  Kommunen har netop afsluttet en brugerundersøgelse blandt de godt 8.000 aarhusianere, der enten får fast hjemmepleje eller bor på plejehjem, og som onsdag blev præsenteret for Sundhed og Omsorgs-udvalget. Undersøgelsen er i år blevet suppleret med interviews med plejehjemsbeboere og deres pårørende.

  ”Selv om det er meget flotte tal, så skal vi også finde de punkter, hvor vi har noget at lære og kan forbedre os, og derfor har vi udvidet undersøgelsen i år”, forklarer Christian Budde. 

  Blandt opmærksomhedspunkterne er bl.a. en fast og tryg ramme omkring indflytningen, at en god dag består af aktiviteter som er tilpasset beboernes friskhed og tilstand, og at der er et godt samarbejde med personalet og helst med en fast medarbejder. Desuden at personalet, også når det har travlt, i endnu højere grad lykkes med at se ”det hele menneske”, selv om det er i en krop med sygdom og med et svækket ydre. 

  ”Vores plejehjemsbeboere er blevet mere plejekrævende, har ofte flere sygdomme end tidligere og mange er ramt af demens. Det er et udtryk for at flere lever længere og har klaret sig uden eller med lidt offentlig hjælp i lang tid. Det er lykkeligt i sig selv, men opgaven på plejehjemmene bliver også mere kompleks. Så det er vigtigt, at der er en god og realistisk forventningsafstemningen med både beboere og pårørende, og derfor skal vi blive ved med at være i dialog og hele tiden arbejde på, hvordan vi kan gøre det bedre”, siger formand for udvalget, Anette Poulsen. 

  De pårørende til plejehjemsbeboerne er også blevet spurgt om, hvordan de oplever pleje og omsorg for deres nærtstående, og her siger 72% at den er god eller meget god på de kommunale plejehjem – mod 64% ved seneste rundspørge i 2021 (som var lige efter corona-epidemien). 79% oplever samarbejdet med personalet som godt eller meget godt.

  ”Det er en god udvikling, men der er heller ikke tvivl om, at et endnu mere styrket samarbejde med de pårørende også bliver afgørende i de kommende år for, at vi kan opretholde en værdig ældrepleje, og det skal kommunen holde fokus på”, understreger formand for Ældrerådet i Aarhus, Jan Radzewicz. 

  Fakta 

  Kontakt

  • Christian Budde, rådmand Sundhed og Omsorg Aarhus, mobil: 61 65 09 43. Mail: christian.budde@aarhus.dk
  • Cecilie Winding, presseansvarlig Sundhed og Omsorg Aarhus, mobil 23 35 19 20. Mail wice@aarhus.dk

  Pressefotos af rådmand Christian Budde kan downloades fra https://www.aarhus.dk/om-kommunen/presserum