Gå til hovedindhold
Nyheder fra Sundhed og Omsorg

Pressemeddelelse: Aarhus Kommune etablerer Center for Pårørendesamarbejde

Hver dag hjælper Sundhed og Omsorg aarhusianerne med at bevare eller genskabe det gode liv. En vigtig samarbejdspartner i dette arbejde er det netværk af familie og venner, der er omkring den enkelte borger.

29. mar. 2023
 • Læs op

Indhold

  Gennem de senere år har Sundhed og Omsorg arbejdet på at styrke samarbejdet med pårørende ved at skabe mere systematik i samarbejdet, for eksempel omkring indflytning på plejehjem og ved opstart af hjælpen fra Sundhed og Omsorg. Derfor etableres et Center for Pårørendesamarbejde, der skal gøre det mere enkelt at finde viden og være pårørende.

  Samtidig med, at pårørende er vigtige for borgerens forløb, ved vi også, at det kan være en belastning at være pårørende. Mange pårørende oplever sorg, uvished og en følelse af utilstrækkelighed. Vi ser, at pårørende i stort omfang får sundhedsproblemer og nedsat trivsel, som kan betyde, at de selv får brug for hjælp. Sundhed og Omsorg har derfor tilsammen med en række organisationer en bred vifte af tilbud om støtte og vejledning til pårørende, som dog i praksis kan være svær at overskue for både pårørende og medarbejdere. 

  Rådmand for Sundhed og Omsorg Christian Budde siger:

  Med Center for Pårørendesamarbejde vil vi gøre det lettere at være pårørende. Det skal være nemt at finde den relevante information, og har man som pårørende ikke overskuddet til selv at opsøge den, skal vores medarbejdere og ledere være klædt på til at give den rette viden på det rigtige tidspunkt. Vi skal være bedre til at samarbejde med borgernes pårørende omkring borgerens forløb. Vi ser i vores tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen, at det har betydning for tilfredsheden, at vi samarbejder med borgerens pårørende. Og vi ved, at det også har betydning for pårørendes trivsel, at de bliver en del af borgerens forløb, når vi samtidig tager hensyn til de pårørendes situation og ressourcer.” 

  Sundhed og Omsorg har en central rolle i at rådgive og støtte pårørende, og med Center for Pårørendesamarbejde bliver det tydeligt, at kommunen er en del af et vigtigt netværk:

  “Det er ikke alt, vi som kommune er de bedste til. Vi har allerede et tæt og godt samarbejde med en række aktører, der har en vigtig rolle for pårørende i dag, og det ser vi frem til at styrke med en mere tydelig indgang til samarbejdet med Sundhed og Omsorg. Jeg er også glad for, at vi med Center for Pårørendesamarbejde igen får en pårørendevejleder i Sundhed og Omsorg. Det giver mulighed for en mere håndholdt vejledning til pårørende, der i en periode har brug for lidt mere, som et supplement til vores dygtige rådgivere i Sundheds- og Omsorgslinjen,” siger rådmanden. Formand for Ældre Sagen i Aarhus, Torben Dreier siger:

  I Ældre Sagen er vi glade for det styrkede fokus som Sundhed og Omsorg sætter på samarbejdet med de pårørende med etablering af centeret. Vi møder mange pårørende, der bliver nedslidt, og som selv får sundhedsproblemer, fordi de oplever at skulle finde rundt i et system, som de måske ikke forstår, eller som påtager sig opgaver, de ikke kan holde til i længden. Når Sundhed og Omsorg styrker dialogen med de pårørende omkring den ældre, vil både den ældre og de pårørende få bedre mulighed for at håndtere hverdagen med de behov for støtte, som de hver især har. Og i den forbindelse er vi meget glade for, at Sundhed og Omsorg prioriterer at ansætte en pårørendevejleder, der kan have stor betydning for den enkeltes muligheder for at leve det gode liv som pårørende.”  

  Ved at samle indsatsen i et Center for Pårørendesamarbejde ønsker Sundhed og Omsorg at sikre, at der arbejdes ud fra den nyeste viden på området. I et samarbejde med blandt andre Aarhus Universitet, udvikles viden og metoder til et godt samarbejde og de bedste støttetilbud til pårørende. Der er også meget viden og læring at hente hos de pårørende, og et af formålene med Center for Pårørendesamarbejde er netop at blive bedre til at samle og bruge den læring, der er i de pårørendes oplevelser. Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Anette Poulsen ser en vigtig funktion i at sætte fokus på denne læring:

  Vi hører mange pårørende fortælle om både gode og dårlige oplevelser, og mange af de svære sager handler om, at pårørende ikke føler, at der bliver lyttet nok til det, de fortæller. For dem er det vigtigt at vide, at der bliver fulgt op på deres erfaringer, så andre pårørende ikke kommer til at stå i samme situation. Derfor er det vigtigt for mig, at Center for Pårørendesamarbejde vil arbejde med opfølgning på både de gode og dårlige forløb. Det kan føre til bedre borgerforløb og mere trygge pårørende.”

  Center for Pårørendesamarbejde etableres foreløbigt for en 3-årig periode. På Demensplejehjemmet Skovvang er der ansat en lokal pårørendevejleder, og dette tilbud fortsætter for de pårørende, der er tilknyttet Skovvang.