Gå til hovedindhold

Veteraner i Aarhus Kommune kan søge ind på peer-uddannelsen og deltage i projekt om peerstøtte til veteraner

Veteranindsatsen i Aarhus Kommune ønsker at undersøge virkningen af peermedarbejdere på veteranområdet. Derfor søger vi veteraner bosat i Aarhus Kommune, der ønsker at bruge egne erfaringer til at støtte andre veteraner. Som deltager i projektet bliver du uddannet som peer-medarbejder på Recoveryskolens peer-uddannelse og får mulighed for at fortsætte som peer-medarbejder efter praktikperioden.

 • Læs op

Indhold

  Alle interesserede veteraner er inviteret til informationsmøde d. 11. juni kl. 17.00-18.00 på Veteranhjem Midtjylland. Se invitationen her (vedhæftet).

  Der er frist for optagelse på næste hold på peer-uddannelsen d. 1. juli 2024 med opstart til efteråret.

  Hør Jesper fortælle om, hvordan man kan støtte andre veteraner som peermedarbejder i denne video:

  Projektets formål

  At uddanne veteraner til at varetage forskellige peer-støttefunktioner i veteranmiljøet for på den måde at kunne støtte endnu bedre op om de indsatser, der er på veteranområdet.

  Projektet vil derfor afprøve

  • Er recoveryskolen et godt afsæt for peers på veteranområdet?

  • Kan veteran-peers være hjælpsomme for andre veteraner?

  Projektets indhold

  • Med udgangspunkt i Recoveryskolens almindelige peer-uddannelse afprøves virkningen af peers på veteranområdet. Recoveryskolen optager deltagere på deres peer-uddannelse to gange om året.

  • Der vil være i alt fire pladser til veteraner på peer-uddannelsen med maksimalt to veteraner på hvert hold.

  • Uddannelsen består af 13 ugers teoretisk uddannelse og 13 ugers praktik

   • Den teoretiske del foregår to formiddage om ugen i Psykiatriens Hus Aarhus

   • Praktikken skal foregå i veteranmiljøet, hvor man som peer-medarbejder arbejder med at støtte andre veteraner (f.eks. Veteranhjem Midtjylland i Aarhus eller Klinik for PTSD ved Aarhus Universitetshospital)

   • Praktikken er rammesat til 6 timer om ugen

  • Efterfølgende ansættelse som peer-medarbejder i minimum 6 måneder ved praktikstedet

  • Løbende erfaringsopsamling gennem kvalitative interviews med peeruddannede veteraner, arbejdsgivere, Recoveryskolen og repræsentanter fra veteranmiljøet (f.eks. Veteranhjemmet)

  Målgruppe

  • Veteraner, der er bosat i Aarhus Kommune, og som ønsker at arbejde med at støtte andre veteraner.

  Derudover er kriterierne for at søge ind på peer-uddannelsen følgende:

  • Alder over 18 år

  • Personlig erfaring med psykisk sårbarhed og recovery (at komme sig)

  • Skal have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.)

  • Skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.

  • Skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed – fx have en bevidsthed omkring at ens egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre

  • Skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv (grænser, styrker osv.)

  • Skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i dit forløb.

  • Må ikke have et aktivt misbrug af stoffer og/eller alkohol

  Eksempler på peerfaglige opgaver

  Opgaverne som peermedarbejder vil selvfølgelig variere alt efter arbejdsplads og peermedarbejderens kompetencer og profil. Ofte handler det om, at:

  • Møde veteraner der, hvor de er

  • Hjælpe veteraner i overgange mellem tilbud eller behandlinger

  • Skabe tillid og tilknytning til tilbud

  • Være håbsbærer og et billede på, at det er muligt at komme sig

  • Stå for en del af tilbuddet, der passer til peermedarbejderens kompetencer og profil (f.eks. aktivitet, samtale, opfølgning)

  • Samtaler med veteraner i tilbuddet – kan både være uformelle og formelle, individuelle eller i grupper

  • Give et indefra-perspektiv til kollegaer og organisationen

  Du kan også læse mere om peer-uddannelsen i Aarhus på Recoveryskolens hjemmeside: Recoveryskolen (aarhus.dk)

  Spørgsmål til projektet

  Majbrit Mølgaard Nielsen, nmam@aarhus.dk eller tlf. 87 13 26 47 
  Udviklingskonsulent i Fagligt sekretariat, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

  Spørgsmål til Recoveryskolens peeruddannelse

  Marianne Honoré Andersen, ahoma@aarhus.dk eller tlf. 41 87 24 68
  Underviser i Recoveryskolen, Psykiatriens Hus, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 29. april 2024