Gå til hovedindhold

Aarhus vil gå foran med nyt praksisfagligt uddannelsestilbud til unge

Unge skal have mulighed for at tage en ny praksisfaglig ungdomsuddannelse, HPX, i et attraktivt ungemiljø eller vælge en erhvervsrettet HF-uddannelse. Sådan lyder anbefalingerne, som borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, og HPX-advisory boardets forperson, Nina Smith, onsdag den 17. april har afleveret til Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye.

 • Læs op

Indhold

  I mange år har gymnasiet nærmest pr. automatik været det klart foretrukne valg blandt de unge – og ikke mindst i Aarhus. Aarhus Kommune har derfor sat sig for at skabe nye attraktive ungdomsuddannelsestilbud, så unge, der oplever, at gymnasiet er for teoretisk og bogligt, kan træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og ikke blot følge kammerater over i en gymnasial uddannelse – med risiko for personlige nederlag og afbrud af uddannelsen. 

   

  Reformkommissionen foreslog sidste år etableringen af HPX (Højere Praktisk Eksamen) som ny praksisfaglig ungdomsuddannelse. Siden har Aarhus Kommune arbejdet for at få lov til at afprøve HPX – og sideløbende inddraget en lang række aktører med Reformkommissionens formand, Nina Smith, og andre centrale kræfter fra uddannelsesmiljøet, erhvervslivet og organisationerne for at beskrive en model for en HPX-lignende uddannelse.  

   

  I går afleverede Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, og Nina Smith så deres anbefalinger til Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye. Anbefalingernes hovedpointer er: 

   

  1. Opret HPX som ny ungdomsuddannelse til unge med praktiske interesser
  2. Reformér HF, så der kan udbydes erhvervsrettede fagpakker. 

   

  ”Det var en kompliceret og vanskelig opgave, vi gav os selv, da vi satte os for at ville beskrive – og senere afprøve – et nyt uddannelsestilbud til unge, der er mere praksisorienterede. Men processen har kun bestyrket os i, at et HPX-lignende tilbud kan være medvirkende til et mere hensigtsmæssigt uddannelsesvalg, hvor flere unge lander på deres rette hylde, og hvor flere i sidste ende også vælger en erhvervsuddannelse,” siger Jacob Bundsgaard, der har meddelt Ministeren, at Aarhus Kommune står til rådighed for at afprøve anbefalingerne. 

   

  Ifølge HPX-advisory boardets forperson, Nina Smith, giver det god mening, at netop Aarhus Kommune har påtaget sig opgaven med at beskrive og afprøve nye uddannelsestilbud, da det tætte samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutionerne har gjort, at kommunen er kommet frem til en interessant model. 

   

  ”På den ene side er jeg glad for, at Aarhus Kommune i sine anbefalinger til ministeren har valgt at arbejde videre med en HPX-uddannelse, der minder meget om den, vi foreslog i Reformkommissionen sidste år. Men jeg ser også med stor interesse på de nye muligheder ved en reformeret HF-uddannelse, hvor unge både tager en gymnasial uddannelse og får praksisfaglig undervisning. Vores forslag er derfor bedre end det, jeg oprindeligt var med til at fremlægge med Reformkommissionen. Hvis regeringen vil gå hele vejen for at gøre en faglært karriere attraktiv for en bred gruppe af unge, så kan de to uddannelser være den rigtige vej at gå, men det vil også være muligt for regeringen blot at arbejde videre med én af de to anbefalinger,” fortæller Nina Smith. 

   

  Hos borgmester Jacob Bundsgaard er der ikke kun tilfredshed med anbefalingerne, men også vejen dertil. 

   

  ”Sidste år druknede debatten om HPX i bekymringerne for de private 10. klassetilbud. Det var synd, for der var rigtig gode takter i Reformkommissionens HPX-forslag. Siden vi i efteråret begyndte at sætte fokus på HPX i Aarhus, er vi lykkes med at sætte skub i dagsordenen. Jeg er sikker på, at det har været medvirkende til, at vi nu ser regeringen frede efterskolerne og varsle et eventuelt udspil til en ny uddannelsesstruktur senere i år. Vi er meget taknemmelige over for alle dem, som har bidraget til arbejdet, og jeg håber, vi kan trække på dem igen, hvis Aarhus skulle få lov til at afprøve nogle af de anbefalinger, vi har fremsendt,” siger Jacob Bundsgaard. 

   

  Ønsket om de nye ungdomsuddannelsestilbud skal desuden ses i relation til de indsatser, som Aarhus Kommune allerede har igangsat i grundskolen. Her er samarbejdet med erhvervsliv og erhvervsskoler blevet opprioriteret, så børn og unge gennem hele deres skolegang får styrket deres interesse for praktiske fag. 

    

  Baggrund om HPX i Aarhus  

  ·    HPX – En attraktiv og praksisfaglig ungdomsuddannelse (aarhus.dk) 

  ·    Anbefaling sendt til ministeren (Se nedenfor) 

  ·    NYE REFORMVEJE 2 (reformkommissionen.dk) 

   

  Anbefaling til ministeren

  Sidst opdateret: 18. april 2024