Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Aarhus erklærer sig som Regnbueby

Aarhus Kommune sender sin første LGBT+ politik og handleplan i høring. Uanset seksualitet og kønsidentitet skal alle føle sig trygge, anerkendt og respekteret og have lige mulighed for at deltage i fællesskabet, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

31. mar. 2023
 • Læs op

Indhold

  LGBT+ borgere oplever lavere trivsel, større ensomhed og højere utryghed end den øvrige del af aarhusianerne, viser undersøgelser. Det er baggrunden for, at et bredt flertal i Aarhus Byråd har besluttet, at Aarhus skal udvikle en LGBT+ politik og handleplan. Både politikken og planen er nu klar til at blive præsenteret i en høring. Ved præsentationen af den nye politik erklærer Aarhus sig som Regnbuebyen Aarhus – som del af det internationale netværk Rainbow Cities, som i fællesskab arbejder for at ligeværd og mangfoldighed.

  Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Det er vigtigt, at vi nu får formuleret en LGBT+ politik og handleplan, så vi som bysamfund bedre kan tage fat om nogle af de problemer, LGBT-personer oplever. Fra undersøgelser ved vi, at de oplever diskrimination og hatecrimes – og LGBT+ borgere oplever også i højere grad mistrivsel, ensomhed og utryghed. En stor gruppe mennesker i vores kommune har med andre ord brug for vores anerkendelse og respekt – og jeg ønsker, at Aarhus opleves som en rummelig og tryg by, en Regnbueby, hvor alle kan udvikle sig og leve et godt liv,” siger borgmesteren.

  Politikkens formål er at skabe et værdigrundlag og pejlemærke for rammerne og kulturen for Aarhus og Aarhus Kommunes arbejde.

  Tre mål udgør den overordnede ramme:

  • Alle børn, unge og voksne er trygge og trives,
  • Alle føler sig anerkendt og respekteret,
  • Aarhus er en mangfoldig og attraktiv by at leve og arbejde i – som Regnbuebyen Aarhus

  Målene i politikken skal realiseres dels gennem de fem temaer og de konkrete initiativer, der er beskrevet i handleplanen. Og dels via samspillet mellem LGBT+ foreninger, LGBT+ HUSET, LGBT+borgere og interesserede borgere, kommune, andre myndigheder, virksomheder og interessenter. Aarhus Kommune vil med LGBT+ politikken, i lighed med København og andre store byer i og uden for Europa tage et større socialt ansvar og skabe grundlaget for en større mangfoldighed i kommunen.

  Politikken bidrager til at mangfoldiggøre byens identitet for LGBT+borgere og for Aarhus som helhed.

  Målene i politikken realiseres via fem temaer:

  • Sundhed
  • Viden og inkluderende sprog i dagtilbud-, uddannelses og fritidstilbud
  • Tryghed
  • Et mangfoldigt byrum og synlighed
  • Mødet mellem borgere og Aarhus Kommune

  I sammenhæng med LGBT+ politikken er der udarbejdet en handleplan. Her beskrives indsatser, der understøtter LGBT+ politik og handleplan.

  Eksempel fra handleplan: Gennemgang af Aarhus Kommunes standardbreve, blanketter for formularer for at sikre inkluderende sprogbrug.

  Sidst opdateret: 4. september 2023