Gå til hovedindhold
Borgmesterens Afdeling

Europæiske regnbuebyer bringer inspiration til Aarhus

Aarhus Kommune er 15. og 16. september vært for en konference i det verdensomspændende LGBT+ samarbejde ”Rainbow Cities Network”. Her kan Aarhus få inspiration til en kommende politik vedrørende inklusion og mangfoldighed for LGBT+ personer i Aarhus Kommune.

12. sep. 2022

Indhold

  Det er borgmester Jacob Bundsgaard, som byder velkommen og åbner konferencen i Byrådssalen, og han understreger behovet for en vedvarende opmærksomhed og kamp for LGBT+ personers rettigheder.

  Friheds- og lighedsrettighederne er netop nu under angreb med Ruslands krig i Ukraine, og vi kan også se, hvordan LGBT-personer i Polen bliver undertrykt. Ved at deltage i Rainbow Cities Network kan vi dele viden og understøtte frihedsrettigheder og demokrati. Samtidig er en konferencen i Aarhus værdifuld, da vi kan lære af andre byer og blive inspireret af deres indsats. Det handler om at fortsætte dialogen og åbenheden i forhold til at udvikle vores byer til gode, trygge og mangfoldige steder for alle,” siger Jacob Bundsgaard.

  Rainbow City Network er et netværk bestående af nu 42 byer fra hele verden, der arbejder for mangfoldighed og diversitet ved at forbedre forholdene for LGBT+ personer. Aarhus har været medlem siden 2019, og et af de seneste medlemmer i 2022 er København. Konferencen i Aarhus har deltagelse af repræsentanter for 12 europæiske byer.

  Aarhusiansk LGBT+ politik på vej

  Rainbow City Network konference I Aarhus har en vigtig rolle i forbindelse med at udvikle en aarhusiansk LGBT+ politik.

  Et flertal i Aarhus Byråd har besluttet, at der senere i år skal forelægges en LGBT+ politik og handleplan for byrådet.  Politikken og handleplanen skal understøtte indsatser og tiltag for LGBT+-miljøet i Aarhus, der kan bidrage til større mangfoldighed, trivsel og tryghed. Samtidig skal politikken understøtte byrådets ambition om, at Aarhus skal være en god by for alle borgere med udgangspunkt i en tæt involvering af LGBT+-miljøet og LGBT+HUSET i Aarhus.

  Processen med at lave politikken og handleplanen understøtter samtidig Aarhus Byråds ambition om større borgerinvolvering og samskabelse med Aarhuskompasset som den naturlige ramme for udvikling af politikken.

  Der er hen over efteråret ved at blive gennemført en række afsluttende workshops med LGBT+ personer, foreninger, forvaltninger og interessenter – hvor nogle af ideerne og indsatserne bliver præsenteret på et fyraftensmøde med politikere i Aarhus Kommune 31. oktober 2022.

  https://www.rainbowcities.com/

   

  Sidst opdateret: 4. september 2023