Gå til hovedindhold

September

Budgetforlig 2023: Penge på vej til udbygning af Engdalskolen og Risskov Skole

Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

For at sikre eleverne gode rammer for udvikling, læring og trivsel har det meste af Aarhus Byråd afsat penge til en udvidelse af Engdalskolen og Risskov Skole. De to skoleudbygninger finansieres af en udskydelse af byggeriet af en ny skole på Aarhus Ø

Budgetforlig 2023: Fokus på de mest sårbare i en krisetid

Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

30 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd har indgået forlig om næste års budget. I skyggen af krig, rekordhøj inflation og stramme budgetter har partierne fokuseret på behovet for at holde hånden under de mest udsatte og sårbare grupper, voksne med handicap og børn med vanskeligheder og i mistrivsel. Samlet får de tre områder et løft på 200 mio. kr. årligt. Samtidig har forligspartierne valgt at omprioritere gennem en sparerunde senere på året.

Jacob Bundsgaard: Aarhus Kommune skal gå foran med klimavenligt byggeri

Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Borgmester Jacob Bundsgaard beder byrådet om opbakning til at stille skrappere klimakrav til kommunens nybyggeri. Fra næste år skal nybyggeriet opføres efter den såkaldte ”frivillige CO2-klasse” og hjælpes på vej af en klimapulje på ca. 220 mio. kroner.

Magistraten bestiller hasteplan for at sænke energiforbruget

Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Aarhus skal igangsætte en ekstra indsats for at skrue ned for energiforbruget i de kommende måneder. Det er meldingen fra Magistraten i dag efter forslag fra borgmester Jacob Bundsgaard. Inden for 14 dage vil Direktørgruppen lægge en plan frem med forslag til nye initiativer, som skal nedsætte det kommunale varme -og strømforbrug, lægge op til dialog med erhvervslivet i Aarhus og give en hjælpende hånd til de private husholdninger i kommunen.

Europæiske regnbuebyer bringer inspiration til Aarhus

Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Aarhus Kommune er 15. og 16. september vært for en konference i det verdensomspændende LGBT+ samarbejde ”Rainbow Cities Network”. Her kan Aarhus få inspiration til en kommende politik vedrørende inklusion og mangfoldighed for LGBT+ personer i Aarhus Kommune.

Skriv en sidste hilsen til Thorkild Simonsen

Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

En kondolencebog er fra tirsdag den 6. september til torsdag den 15. september stillet frem på Aarhus Rådhus i anledning af tidligere borgmester Thorkild Simonsens død.