Gå til hovedindhold

Job som timeafløser i familiens eget hjem

Søg job som timeafløser og gør en forskel for et barn med handicap og dets familie.

 • Læs op

Indhold

  Jobbet som timeafløser

  Søg job som timeafløser (MitID)

  Formålet er at støtte forældrene til et barn med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Udgangspunktet er altid samvær med barnet. Det kan være at passe barnet i hjemmet, lave aktiviteter eller at tage barnet med på små ture ud af hjemmet. 

  Forventningerne til dig som timeafløser er:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have erfaring med at arbejde med børn.
  • Du skal have interesse i at arbejde med et barn med handicap.
  • Du skal være indstillet på at arbejde hos den samme familie i minimum et år.
  • Du skal være indstillet på transporttid og eventuel transportudgift, da familierne bor i hele Aarhus Kommune.

  Familierne får typisk bevilget 3-7 timer om ugen. Jobbet som timeafløser er ofte et fritids- eller studiejob.

  Ansættelsesproces

  Du ansøger om jobbet som timeafløser via selvbetjeningsløsning ovenfor. Hvis dine kvalifikationer er relevante, indkalder vi dig til en samtale. Vi indhenter herefter børne- og straffeattest. Du bliver ansat af Aarhus Kommune. Du og familien aftaler arbejdstid og aktiviteter. 

  Kontakt os

  Du kan altid kontakte os for råd og vejledning, se vores kontaktoplysninger i kontakt-boksen.

  Lovgivningen

  Timeafløsning til børn gives efter barnets lov § 90 stk. 1, nr. 2, jf. servicelovens § 84 stk. 1.

  Når du er timeafløser

  Du er ansat som timelønnet uden laveste timetal. Aflønning sker time for time. 

  Du får løn efter følgende takster (per oktober 2023):

  • Normaltimer: 137,14 kroner/time
  • Forskudt tjeneste: 29,47 kroner/time
  • Lørdagstillæg: 35,67 kroner/time
  • Weekendtillæg: 65,70 kroner/time
  • Rådighedsvagt: 102,85 kroner/time

  Bemærk at den 24/12, 31/12, Grundlovsdag og 1. maj ikke er helligdage.

  Der bliver trukket B-skat, AM- og ATP-bidrag af din løn. Du bliver som udgangspunkt oprettet til at bruge bikort. Kontakt os, hvis det skal ændres.

  Lønnen indsættes på din Nemkonto omkring den 16. i måneden. Lønnen udbetales på grundlag af dine indberettede og godkendte timer.

  Du er omfattet af ferieloven og optjener feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. Optjent ferie udbetales via Feriekonto.dk. Uhævede feriepenge overgår til arbejdsmarkedets feriefond.

  Du bliver ansat i Familiecentret, Aarhus Kommune, og er tilknyttet centrets arbejdsmiljøorganisation. Har du behov for at tale med din arbejdsmiljøkonsulent, skal du kontakte socialrådgiveren i Team Afløsning, Kontakt- og Støtteperson.

  Aarhus Kommune er en røgfri arbejdsplads. Derfor må du ikke ryge, når du er på arbejde. Forældrene må ikke ryge i hjemmet, når du er på arbejde.

  Kommer du til skade under dit arbejde som timeafløser, er du dækket af Aarhus Kommunes arbejdsskadeforsikring. Ved uheld skal du hurtigst muligt kontakte Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner. 

  Forældrene kender deres barn bedst, og de vil typisk stå for din oplæring. Hvis barnet har et fysisk handicap, skal de nødvendige hjælpemidler være til rådighed i hjemmet. Forældrene skal oplære dig i anvendelse af hjælpemidler.

  Aarhus Kommune har det fulde arbejdsgiveransvar over for dig som timeafløser. Det betyder, at kommunen blandt andet skal sikre oplæring og planlægning af arbejdet. Hvis forældrene ikke har mulighed for at oplære dig, vil Team Aflastning, Kontakt- og Støtteperson stå for din oplæring.

  Sammen med familien planlægger du arbejdet. Typisk for en måned ad gangen. Timerne kan, medmindre andet fremgår af bevillingen, bruges på hverdage fra kl. 16:30, i weekender og på helligdage i dag- og aftentimerne.

  Timeafløsning aflønnes som udgangspunkt altid med minimum to timer. Er der behov for kørsel med barnet, skal det foregå med offentlig transport. Det kræver forældrenes tilladelse, hvis du kører i deres bil. Kører du i familiens bil, er det bilejerens (forældrenes) forsikringer, der dækker ved skade eller uheld – deres ansvarsforsikring dækker barnet. Du må ikke benytte din egen bil.

  Alle udgifter i forbindelse med timeafløsningen betales af forældrene både for barnet og for dig – det gælder fx udgifter til entré til svømmehal, museum eller biograf. 

  Aflyser forældrene en planlagt timeafløsning, skal det ske senest 24 timer før planlagt mødetid. Ellers er du berettiget til løn for de planlagte timer.

  Er du nødsaget til at melde afbud, så skal du hurtigst muligt give besked til den familie, du er ansat hos. Aflyste timer kan efter aftale med forældrene benyttes på et andet tidspunkt i indeværende måned. Du får ikke løn for den aflyste timeafløsning, men du kan være omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Er du syg eller skal på barsel, skal du kontakte Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner.

  Du har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om barnet og familien. Brud på tavshedspligten er strafbart. Tavshedspligten ophører ikke ved arbejdsforholdets ophør.

  Reglerne om tavshedspligt tager højde for, at du som ansat kan have behov for at tale med os som fagpersoner i Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner uden at skulle indhente samtykke. Har det et klart fagligt formål, er det derfor ikke i strid med reglerne om tavshedspligt at drøfte forhold omkring et barn eller en ung med os. 

  Underretningspligt

  Som timeafløser er du offentligt ansat, hvilket betyder, at du har skærpet underretningspligt iht. Servicelovens § 153. Det er vigtigt, at du orienterer dig i reglerne om skærpet underretningspligt.

  Har du behov for at underrette om en bekymring for et barn, skal du kontakte Underretningsenheden i Aarhus Kommune.

  Læs mere om underretning for professionelle

  Som timeafløser er du ansat som timelønnet, og ansættelsesforholdet kan opsiges med dags varsel af både forældrene eller dig. Vi anbefaler, at opsigelser varsles i så god tid som muligt.

  Både forældrene og Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner skal orienteres omkring ophør af ansættelsesforholdet. Ansættelsen vil straks ophøre, hvis der ikke længere er grundlag for fortsat bevilling.

  Sidst opdateret: 16. maj 2024