Gå til hovedindhold

Koblingsstation nord for Trige

Den statslige aktør Energinet har henvendt sig til Aarhus Kommune i forbindelse med, at der skal etableres en koblingsstation til en fremtidig havvindmøllepark i Kattegat.

 • Læs op

Indhold

  Folketinget besluttede i 2022, at der skal udbydes nye områder til havvindmølleparker til grøn strøm og varme inden 2030. I Østjylland er der planer om at etablere en havvindmøllepark i Kattegat – under navnet Kattegat II – inden 2030.

  I den forbindelse er det et krav fra Energinet, at der bliver etableret en koblingsstation. Energinet har oplyst, at den nye station skal etableres indenfor 5 km af den eksisterende højspændingsstation nord for Trige ved Hæstvej. Koblingsstationens funktion er at modtage strømmen fra havvindmølleparken for at omforme strømmen og sende den videre til den nærliggende transformerstation, der sender strømmen ud på elnettet. 

  Det er Energinets opgave at finde et egnet areal til koblingsstationen. Aarhus Kommune vurderer i samarbejde med Miljøstyrelsen placeringen og ser, hvordan koblingsstationen kan tilpasses området.

  Energinet har et ønske om et areal på cirka syv hektar. I projektet udbygges og byggemodnes det fulde stationsareal med hegn, beplantning og regnvandshåndtering.

  Aarhus Kommune står for udarbejdelsen af lokalplanen, kommuneplantillæg og miljøvurderingen. Det er et ønske fra Energinet, at lokalplanen skal ligge klar til endelig vedtagelse medio 2025.

  Status: Hvad er næste skridt?

  Aarhus Kommune har udarbejdet en forundersøgelse for stedet. Det betyder, at der er sendt en undersøgelse til forskellige afdelinger i Teknik og Miljø om hvilke løsninger eller udforinger, der er for stedet. Herudover er der sendt en ekstern forundersøgelse ud til eksterne parterer så som den Gamle By, Kredsløb, DinEl mm.

  Efter borgermødet i Rønde d. 7. marts er der igangværende dialog mellem Energinet, Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune om at genbesøge udvælgelsen af den ønskede placering.

  Der vil ligeledes blive afholdt et orienteringsmøde d. 24. juni. Læs mere og tilmeld dig nederst på siden.

  Spørgsmål og svar

  Energinet har fået opdrag om, at der skal være etableret en vindmøllepark i Kattegat i 2030 fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  Da Energinet er en statslig aktør, så er det Miljøstyrelsen, som udarbejder miljøkonsekvensrapporten. Miljøkonsekvensvurderingen er selve projektet som Energinet udfører.

  Derudover har Miljøstyrelsen sendt materiale ud for miljøkonsekvensrapporten – høringen var fra 19. februar til 18. marts 2024.

  Du kan se materialet her.

  Sidst opdateret: 12. juni 2024