Gå til hovedindhold

Biodiverse Cities

Projektet Biodiverse Cities har til formål at fremskynde indsatsen for mere biodiversitet og på den måde transformere NSR (North Sea Region) -byer til grønne byer, hvor både natur og mennesker trives.

Indhold

  I Aarhus Kommune har vi to pilotprojektområder: Den Grønne Ring syd for Aarhus og Hede Enge. Begge steder tager vi udgangspunkt i kommunalt ejede jorde, hvor vi arbejder med at forbedre biodiversiteten samtidig med, at vi gør det lettere for aarhusianerne at bruge de nye naturarealer.

  TIDSPERSPEKTIV: 2023 - 2026

  Kommunens samlede budget er 4.129.000 kroner, hvoraf EU's tilskud er på 60 procent svarende til cirka 2,4 mio. kroner over fire år.

   

  Syd for Aarhus er der en unik mulighed for at skabe en bred grøn ring på cirka 25 kilometer i omkreds og et areal på op til 28 kvadratkilometer.

  Vi skaber ringen ved at lukke hullerne mellem eksisterende skovområder og lysåbne arealer med nye artsrige græsarealer og ny skov på tidligere landbrugsjord.

  Ændringen af arealernes anvendelse vil medføre omlægning af mindst 112 hektar landbrugsjord – muligvis endda op til 300 hektar kommunal jord - og med mulighed for at tilføje endnu flere, hvis private lodsejere tilslutter sig projektet eller er villige til at sælge deres jord.

  De nye sammenhængende naturområder vil fungere som grønne korridorer, hvor dyr, planter og andre organismer kan sprede sig.

  Projektet skal også være med til at bevare og genetablere gode levesteder for truede arter og øge biodiversiteten. Det gør vi med f.eks. døde og hule træer, stenbunker, buskads samt vandhuller og åbne vandløb til gavn for blandt andet løvfrøen og vandsalamanderen.

  Projektet vil på frivillig basis engagere private lodsejere, aarhusianere og NGO’er i forsøget på at tilføje yderligere jord og engagement i naturaktiviteter til Den Grønne Ring. For at sikre lokalt ejerskab i offentligheden, vil vi inddrage aarhusianerne og NGO’er i alle projektfaser som kilde til friske ideer, engagement og lokal viden. Lokalsamfundet vil f.eks. blive inddraget i arbejdet med at finde egnede steder til nye stier i området.

  Projektet i Hede Enge giver os mulighed for at genoprette et unikt hedelandskab i den nederste del af Egås store vandsystem nord for Aarhus. Her er det muligt at skabe et 180 hektar nyt naturområde øst for den eksisterende Egå Engsø.

  Før området blev opdyrket, var der hedevegetation på tør og sandet jord. Den europæiske tørhede er relativt sjælden i Østjylland, faktisk er der kun én anden placering af tør hede tilbage i Aarhus Kommune. Med Hede Enge er der dog potentiale til at genskabe tør hedevegetation ved at høste materiale fra donorarealer og så i projektområdet. Hede Enge-området er generelt robust og kan også fungere som buffer til Egå Engsø, hvor vandet kan stå højt og true med at oversvømme boliger og infrastruktur nedstrøms.

  Igennem årtier har landbrugsaktiviteter fjernet meget af det naturlige indhold fra området. Med projektet her vil vi vende udviklingen og genindføre naturlige processer i området ved at genoprette åhabitatet, etablere nye vådområder, tørt hedeland og enge. Det gør vi med henblik på at øge biodiversiteten i området med fokus på store planteædere, bestøvere og fugle.

  Egå Engsø har været et vellykket naturgenopretningsprojekt, og med Hede Enge-projektet kan naturindholdet og vandrestierne udvides mod øst på en måde, der fordobler den samlede størrelse og i høj grad løfter attraktionsværdien for både dyreliv og mennesker.

  Aarhus Kommune ejer 70 hektar (omkring 38 % af arealet). Derfor vil Hede Enge-projektet (ligesom Den Grønne Ring syd for Aarhus) forsøge at engagere private lodsejere, borgere, NGO'er og andre interessenter på frivillig basis i forsøget på at tilføje yderligere jord, lokalt ejerskab og engagement i naturaktiviteter til pilotprojektet.

  Sidst opdateret: 25. oktober 2023