Gå til hovedindhold

Rådet for Sociale Investeringer

Rådet for Sociale Investeringer skal igangsætte nye sociale indsatser, der har fokus på den dobbelte bundlinje

 • Læs op

Indhold

  Den sociale investeringsfond blev med 40 mio. kr. i kapital oprettet i april 2020 med udgangspunkt i et eksternt råd - Rådet for Sociale Investeringer. Rådet består af tre eksterne medlemmer - Gurli Martinussen (formand), Anne Thorø Nielsen og Jeppe Kiel Christensen, der foreløbigt er udpeget af byrådet frem til udgangen af 2026.

  Rådets opgave er at igangsætte sociale investeringer, som skal supplere de eksisterende sociale indsatser i Aarhus Kommune. En social investering er en investering i en social indsats, som forbedrer situationen for en konkret gruppe af borgere samtidig med, at den fører til et lavere udgiftsniveau i kommunen.

  Rådet skal være drivkraften i at omsætte gode idéer til sociale investeringer i samspil med omverdenen (civilsamfundsorganisationer, investorer m.v.) og medvirke til at skaffe ekstern finansiering fra fonde m.v. 

  Igangsatte sociale investeringer

  Rådet for Sociale investeringer har sammen med andre samarbejdspartnere indtil nu investeret i ni sociale investeringer inden for forskellige velfærdsområder. Investeringerne forventes at gavne mere end 1.450 borgere. Konkret arbejdes der på, at:

  • 81 unge borgere kommer ud af hjemløshed
  • 500 udsatte unge kommer i job og uddannelse
  • 15 familier hjælpes med at stoppe vold i familien
  • 300 udsatte borgere får en sund livsstil, så risikoen for senkomplikationer af type 2-diabetes reduceres
  • 80 anbragte eller udsatte børn og unge får bedre mulighed for at bestå folkeskolens afgangsprøve og gennemføre en ungdomsuddannelse
  • 360 borgere med psykiske udfordringer kommer i job og uddannelse
  • at 150 elever på en erhvervsskole oplever forbedret trivsel og derved undgår at afbryde deres uddannelse

  Læs mere om de enkelte sociale investeringsprojekter her

  Rådet udarbejder årligt en årsrapport til Aarhus Byråd, der giver en status på igangværende indsatser samt det generelle arbejde for at modne markedet for sociale investeringer i Danmark. Årsrapporterne findes her.

  Kommissorium, baggrundsinformation og evaluering

  Hvad er sociale investeringer?

  Læs mere om, hvad sociale investeringer er her

  Rådets medlemmer

  Læs mere om medlemmerne i Rådet for Sociale Investeringer her

  Rådets vision

  Læs mere om Rådets vision for arbejdet med sociale investeringer her

  Rådets igangsatte indsatser

  Læs mere om Rådets sociale investeringsprojekter her

  Har du idéer til Rådets arbejde?

  Læs mere her, hvis du har idéer til Rådets arbejde

  Samarbejde med fonde

  Læs mere om samarbejde om sociale investeringer med fonde her

  Sidst opdateret: 17. maj 2024