Gå til hovedindhold

Specifikke målgrupper

Læs mere om råd og udvalg for specifikke målgrupper i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Børne- og ungebyrådet

  Børne- og ungebyrådet har 31 medlemmer. De bliver valgt som repræsentanter for deres lokalområde til at sidde i Børne- og ungebyrådet i ét år. Børne- og ungebyrådet skaber mulighed for at unge mennesker kan engagere sig i politik. Rådet er en sparringspartner for det rigtige byråd i Aarhus Kommune.

  Handicaprådet

  Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske forhold, som vedkommer mennesker med handicap.

  Tilgængelighedsrådet

  Vi arbejder for universelt design. Tilgængelighedsrådet skal bidrage til at sikre god tilgængelighed i Aarhus Kommune ved at sikre, at der i udviklings- og anlægsprojekter allerede fra starten indtænkes god tilgængelighed og ligeværdig adgang for byens borgere.

  Rådet for Sociale Investeringer

  Rådet for Sociale Investeringer skal igangsætte nye sociale indsatser, der har fokus på den dobbelte bundlinje.

  Udsatterådet

  Rådet er med til at gøre de udsatte gruppers forhold og interesser synlige og øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

  Udvalget for Børn og Unge - Tvangsforanstaltninger m.m.

  Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.) træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. Lov om social service, § 74.

  Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling

  Velkommen til Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling. Her kan du bl.a. læse om Udvalgets medlemmer, indsatsområder, politikgrundlag og arbejde - ligesom du kan finde mødedatoer og referater fra de seneste Udvalgsmøder.

  Ældrerådet

  Ældrerådet taler de ældres sag og rådgiver byrådet.