Gå til hovedindhold
Planlægning, byggeri og boliger
Teknik og Miljø

Afsluttede miljøvurderinger

Når miljøvurderingsprocessen er gennemført, og der er givet tilladelse til det konkrete projekt, kan anlægsprojektet sættes i gang. Her kan du se materialer om projekter, hvor miljøvurderingsprocessen er gennemført.

 • Læs op

Indhold

  Afsluttede miljøvurderinger

  Kongelundens Sekretariat, Aarhus Kommune etablerer et nyt moderne fodboldstadion med en tilskuerkapacitet på ca. 24.000 tilskuere, der skal erstatte det hidtidige stadion.

  Det er søgt som en frivillig miljøkonsekvensvurdering.

  Ansøgning og projektbeskrivelse

  Se hele projektbeskrivelsen her

  Se ansøgningsskema her

  Første offentlige høring

  Første offentlige høring er afholdt i perioden 01/08/2022 – 29/08/2022, hvor også berørte myndigheder er hørt. Der er modtaget 25 høringssvar.

  Se flere informationer om den første offentlige høring her

  Byrådsbehandling

  Byrådet har på sit møde d. 7. juni 2023 i sag 20 ”Lokalplan 1203, nyt stadion Aarhus – Forslag” vedtaget at sende materialet i høring.

  Læs dagsorden og referat fra byrådsbehandlingen her

  Anden offentlig høring

  Den anden offentlige høring holdes i perioden 20/06/2023 - 30/08/2023. Berørte myndigheder høres også.

  Høringen omfatter: ”Forslag til Lokalplan 1203 Nyt Stadion Aarhus med tilhørende Tillæg 146 til Kommuneplan 2017” samt ”Miljøkonsekvensrapport og miljørapport for nyt Stadion Aarhus (NSA)” samt ”Udkast til § 25 (VVM) tilladelse til nedbrydning af det eksisterende stadionanlæg samt opførsel og drift af et nyt stadion, Stadion Allé 76, 8000 Aarhus C”.

  Du kan finde materialet til den anden offentlige høring her

  Byrådsbehandling:
  Byrådet behandlede det endelige projekt på byrådsmødet den 6. december 2023

  Læs miljøkonsekvensrapporten her.

  Afgørelser:

  Annoncering:
  Afgørelsen blev annonceret den 13. december 2023.

  Bygherres hjemmeside:
  Du kan læse mere om projektet på Kongelundssekretariatets hjemmeside

  Miljøkonsekvensvurdering og VVM-tilladelse til udbygning af Viborgvej til 4 spor på strækningen fra Tilst Vestervej til Sommervej:

  Miljøkonsekvensrapport 2019

  VVM-tilladelse af 12. januar 2021

  Afgørelse af 19. februar 2024 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet med ændring af VVM-tilladelse

   

  Sidst opdateret: 4. juli 2024