Gå til hovedindhold

Børne- og ungepolitik

Alle børn og unge skal have et godt børneliv. De har forskellige behov, evner, interesser og drømme. Fælles for dem er, at de har brug for voksne omkring sig, der hjælper med at skabe rammer for det gode børne- og ungeliv.

Børne- og ungepolitikken er vores fælles børne- og ungesyn. Den sætter ord på vores værdier og sætter rammerne for vores arbejde for og med børn og unge i hele Aarhus Kommune. 

Se børne- og ungepolitikken (pdf)

Et godt liv for børn og unge

Vores fælles børne- og ungesyn udtrykker i seks temaer vores syn på og tilgang til alle børn og unge.

 

● Temaerne tager afsæt i børnenes og de unges perspektiver – med et fagligt blik på dets betydning.

 

● For hvert tema er det kort beskrevet, hvad det kræver af handling for at efterleve vores børnesyn – og komme tættere på at skabe et godt børne- og ungeliv for alle børn og unge.

 

● Hvert tema afsluttes med et pejlemærke, der viser hvilke tegn, vi skal se hos børn og unge, når vi er på vej til at lykkes.

Hvad betyder det for os?

● For børn, unge og forældre beskriver politikken det børne- og ungesyn og de værdier, de skal møde i Aarhus Kommunes tilbud

 

●  For medarbejdere i Aarhus Kommune er politikken og børne- og ungesynet retvisende og forpligtende

 

●  For den politiske og administrative ledelse skal politikken være forpligtende ved at sætte retning for prioriteringer og samarbejde om opgaver og indsatser, der understøtter børne- og ungesynet, og medarbejdernes muligheder for at arbejde ud fra dette

 

●  For civilsamfundet og andre vigtige aktører i børnenes og de unges liv er politikken en opfordring og en invitation til et fortsat samarbejde om at skabe gode børne- og ungeliv i Aarhus Kommune 

:

Kontakt

Specialkonsulent

Rikke Slot Johnsen

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Telefon: 41 85 76 67

risl@aarhus.dk

: