Gå til hovedindhold

Materialer

Her finder du vores børne- og ungepolitik. Den kan sammen med andre materialer bruges som afsæt til en dialog om det gode børne- og ungeliv i vores tilbud, organisationer og foreninger.

 • Læs op

Indhold

  Børne- og ungepolitikken

  Fra politik til praksis

  Dialogredskab til vores lokale tilbud

  Alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud har fået dialogredskabet ”Fra børne- og ungepolitik til praksis - Læringspakke med dialogredskab”. Her får medarbejderne kendskab til vores fælles børne- og ungesyn, og hvad det betyder i arbejdet for og med børn og unge. Dialogredskabets vigtigste formål er at sætte gang i lokale refleksioner og drøftelser om, hvordan børne- og ungesynet konkret bliver omsat i praksis.

  Fra børne og ungepolitik til praksis - dialogredskab (Powerpoint)

  Dialogspørgsmål til lokale bestyrelser

  Børne- og Ungepolitikken sætter retning for arbejdet for og med børn og unge i Aarhus Kommune. Derfor er det vigtigt for bestyrelserne at kende til politikken og det fælles børne- og ungesyn. Formålet med dialogspørgsmålene er at skabe kendskab til børne- og ungepolitikken og lægge op til drøftelser, der kan være med til at understøtte bestyrelsernes arbejde og skabe et fælles sprog mellem ledelsen, medarbejderne og bestyrelsen. 

  Børne og ungepolitikken: Dialog i bestyrelser (Powerpoint)

  Fra proces til politik

  Alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud fik samtaleværktøj ”Samtalen om det gode børneliv” til at understøtte lokale dialoger om, hvordan vi fortsat skaber de bedste rammer og sætter retning for arbejdet med børnene og de unge. Det gav input fra medarbejdere til fornyelsen af børne- og ungepolitikken.

  ”Samtalen om det gode børneliv” består af seks samtalekort med refleksionsspørgsmål og citater. De opsummerer de temaer, der er vigtige for børn, unge og forældre i Aarhus. Værktøjet kan også bruges til en dialog i organisationer og foreninger om det gode børneliv

  Samtaleværktøj

  Klassedialoger om det gode børneliv

  I demokrati- og medborgerskabsugen i uge 40 2022 kunne skolerne finde inspiration til klassedialoger om det gode børneliv med materiale, der bragte demokrati, medborgerskab, børne- og ungepolitik ind i klasserummet. Her kunne elever arbejde videre med de seks temaer og give deres gode pointer videre til arbejdet med politikken.

  Sidst opdateret: 8. april 2024