Gå til hovedindhold

Baggrunden

Vi står på stærke værdier, mens vi udvikler vores måde at arbejde på.

 • Læs op

Indhold

  I Børn og Unge har vi stærke værdier, som lever både i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og forvaltningen, og dem står vi fortsat på. Samtidig udvikler vi os løbende – i samfundet, som organisation, i vores syn på og tilgang til børn og unge, i vores måde at arbejde på. For eksempel i vores måde at italesætte de voksnes rolle, vigtigheden af relationskompetencer, børneinddragelse, leg, fællesskaber

  Fornyelsen af vores børne- og ungepolitik fra 2015 har banet vejen for en politik, der giver os en fælles forståelse af vores børne- og ungesyn. Samtidig omfavner den børnenes og de unges perspektiver, de strategier vi står på nu, og de værdier, der lever og udleves hver dag i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud for at skabe gode børne- og ungeliv.

  Fornyelsen af børne- og ungepolitikken har taget afsæt i børnenes og de unges stemmer, mens der også er et større fokus på både trivsel og mental sundhed. Trivselsbegrebet er bredere og er tæt koblet til blandt andet fællesskaber samt børn og unges digitale liv. De voksnes rolle og ansvar i de gode læringsmiljøer og i fællesskaberne træder også tydeligere frem. Både i dagtilbudsloven nationalt og lokalt i arbejdet med Nest og bredere børnefællesskaber kommer det tydeligt til udtryk, at tilgangen er, at børn gør, hvad de kan. Det er de voksne, der skal gøre noget anderledes for at støtte barnet eller den unge i deres udvikling.

  Den fornyede børne- og ungepolitik har også fokus på, hvornår vi kan se, at vi er på vej til at lykkes. Den er mere handlingsanvisende, så vi kan omsætte værdierne til praksis i hverdagen.

  Sidst opdateret: 29. januar 2024