Gå til hovedindhold

Tilladelse til midlertidig tilslutning af vejvand til Aarhus Vands regnvandsledning

Tilladelse til midlertidig tilslutning af vejvand fra Jesper Kleins Gade i Lisbjerg til Egå via Aarhus Vands regnvandsledning med tilslutning i brønd nr. C43C342R

 • Læs op

Indhold

  Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 48 af 12/01/2024, kapitel 6 i spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21/06/2021).

  Se afgørelsen her.

  Ønskes teksten udleveret i oplæsningsvenligt format, så kontakt Teknik og Miljø på 8940 4400 eller e-mail virksomheder@mtm.aarhus.dk.

  Frister i afgørelsen:
  Klagefristen udløber den 15. april 2024
  Søgsmålsfristen udløber den 15. september 2024

  Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

  Klagevejledningen
  Fremgår af afgørelsen. Vi går opmærksom på, at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

  Eventuel klage sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk typisk ved hjælp af NemID.

  Sidst opdateret: 14. marts 2024