Gå til hovedindhold

05q. Cykelgade

Læs mere om parkering i cykelgade i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj i en cykelgade-zone uden for en afmærket parkeringsbås. Parkeringen er ulovlig, fordi der i en cykelgade-zone ønskes at give plads til cyklister i byen.

  En cykelgade-zone er tydeligt afmærket med skilte ved zonens begyndelse og afslutning, som illustreret på billederne nedenfor.

  " "

  Særligt for køretøjer med handicapkort

  Det er lovligt at parkere et køretøj med et synligt og gyldigt handicapkort i forruden i en cykelgade i op til 15 min. Det forudsættes, at handicapkortet har påtrykt serienummer, samt at parkeringsskiven er indstillet korrekt.

  Tiltaget skyldes, at det selvom det ønskes at gøre byen tilgængelig for personer med et handicap, er det også nødvendigt at tage hensyn til cyklister i området.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Aarhus d. 9. april 2018

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret i en cykelgade uden for en afmærket bås. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi han ikke var blevet gjort opmærksom på, at han ikke måtte parkere i cykelgaden. Endvidere mente han, at han var i god ret til at tro, at han måtte parkere på strækningen, idet der tidligere havde været standsningsforbudsskilte placeret på strækningen, som på parkeringstidspunktet var fjernet.

  Fogedretten udtalte, at bilister selv har ansvar for at kende parkeringsreglerne, også i en cykelgade, samt at det med udgangspunkt i reglerne ikke burde være misvisende, at der tidligere havde været standsningsforbudsskilte på strækningen. På den baggrund fastholdt retten parkeringsafgiften.

  Se billeder af forseelsen her. 

  Sidst opdateret: 18. december 2023