Gå til hovedindhold

05d. Opholds- og legeområde

Læs mere om parkering i opholds- og legeområde i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at parkere et køretøj i et opholds- og legeområde uden for en afmærket parkeringsbås. Det skyldes, at der i sådanne områder ønskes at gøre plads til udendørs ophold og leg, specielt for børn, hvilket skaber større krav til trafikanters oversigtsforhold. Det er til gengæld lovligt at standse i 3 minutter eller foretage en kontinuerlig af- og pålæsning uden for afmærket parkeringsbås.

  Opholds- og legeområder er markeret med skilte ved zonens begyndelse og slutning.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Roskilde d. 22. august 2017

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at parkere i et opholds- og legeområde uden for en afmærket parkeringsbås. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, eftersom skiltningen ved indkørslen til zonen var mørk og sammenfaldende med belægningen.

  Fogedretten fandt, at bilister har pligt til at orientere sig på deres færdsel, hvorfor parkeringsafgiften var pålagt med rette.

  Københavns Byrets Fogedret d. 2. juli 2014

  I en sag, hvor bilisten ikke mente, at en parkering i et legeområde uden for afmærket plads var ulovlig, fastholdt Fogedretten parkeringsafgiften.

  Fogedretten lagde vægt på områdets karakter, som ud fra materialet i sagen bl.a. viste, at parkeringen blev foretaget på et sted, hvor skiltningen angav, at legeområdet ikke var ophørt.

  Sidst opdateret: 11. december 2023