Gå til hovedindhold

Ansøg om licens til ’køretøj som arbejdsredskab’ på op til 3.500 kg

Bruger du dit køretøj som arbejdsredskab, og har du behov for at placere det i byen? Så kan du ansøge om en licens her.

 • Læs op

Indhold

  OBS: Fra 1. januar 2024 gælder følgende priser for erhverslicenser:
  Licenstype Pris Varighed
  Licens til 'køretøj som arbejdsredskab’ på op til 3.500 kg 0 kr. 6 måneder


  De nye priser gælder først fra det øjeblik, du i løbet af 2024 køber en erhvervslicens. Hvis du allerede har en licens, gælder den som hidtil og til den dato, der er angivet på licensen.

  Er dit køretøj nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde, kan du købe en licens, som giver tilladelse til, at du må placere køretøjet på offentligt vejareal i forbindelse med kortvarigt arbejde.

  Du kan købe en licens til et køretøj med monteret udstyr eller værktøj, som er nødvendigt for at udføre et stykke arbejde. Det kan for eksempel være et køretøj med tank til blødt vand i forbindelse med vinduespudsning, et køretøj med indbygget lift eller et køretøj som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af ledninger i kabelskabe. Køretøjet må max veje 3.500 kg.

  Når du søger om en licens, skal du dokumentere, at værktøjet er nødvendigt for at kunne udføre arbejdet.

  Når du har fået en licens, og køretøjet bruger sin tank, lift eller lignende aktivt i arbejdet, er køretøjet et arbejdsredskab, der placeres på steder, hvor dette ellers normalt er ulovligt. Aarhus Kommune udsteder en midlertidig tilladelse til råden over vejareal jf. §80 i vejloven og §66 i privatvejsloven.

  Når køretøjet har en licens, kan det placeres på offentligt vejareal. Licensen er dog kun gyldig, når det overholder:

  1. Kravene til afspærring
  2. Tidsreglerne i de forskellige zoner i Aarhus

  Ansøg om rådighedslicensen her

  1) Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

  2) Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen

  3) Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov, medmindre dette sker i overensstemmelse med de specifikke krav til afspærringer på fortovet jf. afspærringsplanerne i afsnittet om ”Krav til afspærring og placering af køretøjet".

  4) Standsning eller parkering må ikke ske på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen

  5) Standsning eller parkering må ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,

  6) Standsning eller parkering må ikke ske på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,

  7) Standsning eller parkering må ikke ske ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje

  Behov for at standse på stederne nævnt i pkt. 1-7

  Du skal indsende ansøgning om rådighedstilladelse, hvor der kan være betydelige krav til afmærkningen.

  Akutarbejde ved personfare eller bygningsfare

  Hvis det drejer sig om akutarbejde med personfare- eller bygningsfare, så bliver man jf. vejlovens §30 undtaget fra parkerings- og standsningsreglerne.

  Det er dog entreprenøren, der skal bevise, at dette akutarbejde omhandlede personfare- eller bygningsfare.

  Selv ved akutarbejde med personfare- eller bygningsfare, så skal entreprenøren fortsat sørge for trafiksikkerhed og fremkommelighed på stedet.

  Vær opmærksom på, at der vil blive pålagt en p-afgift for en ulovlig parkering, hvis de ufravigelige standsningsforbud ikke er overholdt.

  Når du placerer køretøjet på et offentligt vejareal, skal du overholde en række krav.

  Vær opmærksom på, at der vil blive pålagt en p-afgift for en ulovlig parkering, hvis kravene ikke er overholdt. På nedenstående links kan du se, hvordan du afspærrer dit køretøj korrekt:

  Se her, hvordan du afspærrer fortovet korrekt

  Se her, hvordan du afspærrer cykelstien korrekt

  Se her, hvordan du afspærrer korrekt på vej med cykelsti og fortov

  Se her, hvordan du afspærrer korrekt på vej med fortov

  Når du placerer køretøjet på et offentligt vejareal i Aarhus, skal du overholde zonernes tidsregler.

  Vær opmærksom på, at der vil blive udstedt en p-afgift, hvis tidsreglerne ikke er overholdt. 

   

  Zone Gule veje Lilla veje Røde veje Sorte veje
  Tidsinterval kl. 0-24 alle ugens dage                                                                                                                            kl. 0-24 alle ugens dage undtagen: onsdage 8-16 og lørdage 06-16
                                
  kl. 0-24 alle ugens dage undtagen:    7-9 og 15-18 i hverdage                                                                        kl. 01-06 alle ugens dage                                                                                                                    
  Forklaring Her kan arbejdet altid udføres.                                                                                                           Arbejdet kan ikke udføres onsdag og lørdag i ovennævnte tidsperiode.                 Arbejdet kan kun udføres uden for myldretid.                                                                                Arbejdet kan kun udføres om natten.                                                                                                             
  Arbejde uden for intervallerne
  (licensen gælder ikke uden for ovenstående tidsintervaller)
    Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal: 

  Onsdag: 6-16
  Søndag: 6-16
  Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:                                 7-9 og 15-18 i hverdage Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:                                06-01 alle ugens dage

   

  Du bør så vidt muligt altid placere køretøjet på vejen. Vejen er, modsat fortov og cykelstier, indrettet til køretøjer, og derfor er det mere sikkert at placere køretøjet her.

  Hvis Aarhus Kommune har givet en anden tilladelse til råden over vejareal, så skal den tilladelse altid respekteres.

  Se de udstedte tilladelser her

  Licensen er gratis og gælder for 6 måneder ad gangen fra godkendelsestidspunktet.

  Hvis vilkårene overtrædes, medfører det en påtale. Ved gentagende overtrædelse af vilkårene, kan licensen blive inddraget.

  Sidst opdateret: 26. januar 2024