Gå til hovedindhold

Hvad sker der med min ansøgning?

Læs mere om Hvad sker der med min ansøgning? i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Når Administrativ Service modtager din ansøgning, vurderer vi, om det er nødvendigt at indhente flere oplysninger fra din journal i sundhedsvæsenet, eller om en sagsbehandler skal kontakte dig for at få flere oplysninger.

  På baggrund af disse oplysninger vurderer sagsbehandleren, ud fra Servicelovens bestemmelser, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

  Blandt andet lægger vi vægt på, at din funktionsnedsættelse er varig, dit aktivitetsniveau og at hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper din funktionsnedsættelse.

  Der er forskellige kriterier for bevilling af de forskellige former for hjælpemidler. Læs mere om det, på det konkrete personlige hjælpemiddel.

  Hvis du er berettiget til hjælpemidlet, bevilges det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Udgangspunktet er Aarhus Kommunes indkøbsaftaler.

  Afgørelsen sendes til din digitale postkasse.

  Hvis du er fritaget for at modtage digital post, sendes bevillingen til dig pr. brevpost, som du modtager op til 7 kalenderdage senere.

  Når du har modtaget en bevilling, kan du bestille det hjælpemiddel som du er bevilget hos Aarhus Kommunes leverandør eller du kan benytte dig af frit leverandørvalg.

  Du skal fremvise din bevilling til den leverandør som du ønsker at benytte.

  Sidst opdateret: 15. august 2023