Gå til hovedindhold

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler kaldes også kropsbårne hjælpemidler og bevilges efter Servicelovens § 112. Et personligt hjælpemiddel er specielt velegnet til lige præcis din funktionsnedsættelse, fx ortopædisk fodtøj, kompressionsstrømper og hjælpemidler til stomi og diabetes.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du har et midlertidligt behov for hjælpemidler i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet, fx gennem din egen læge.

  Eksempler på personlige hjælpemidler som du kan søge om

  Læs mere om Eksempler på personlige hjælpemidler som du kan søge om i Aarhus Kommune her.

  Hvem kan søge?

  Du kan søge om støtte til personlige hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

  Hvordan søger jeg?

  Du skal søge om personlige hjælpemidler via dette link:

  Hvad sker der med min ansøgning?

  Læs mere om Hvad sker der med min ansøgning? i Aarhus Kommune her.

  Kan en anden person søge om et hjælpemiddel på mine vegne?

  Hvis en anden person skal søge om et hjælpemiddel for dig, skal du give personen en fuldmagt.

  Hvad omfatter støtte til personlige hjælpemidler?

  Støtten omfatter godkendte standard-hjælpemidler eller hjælpemidler, som er lavet specielt til din funktionsnedsættelse. Hver enkelt kommune fastlægger selvstændigt de tilbud, der er til rådighed for kommunens borgere. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser varierer fra kommune til kommune. Hvis du vælger produkter som er dyrere end det bevilgede beløb, skal du selv betale forskellen.

  Har Aarhus Kommune indkøbsaftaler på personlige hjælpemidler?

  Vi har indgået kontrakter med firmaer om køb af personlige hjælpemidler for at opfylde princippet om bedste og billigste hjælpemiddel. På den baggrund har vi fastsat et standardsortiment. Vedr. produkter som ligger ud over disse standardsortimenter kan der blive tale om at der skal indhentes tilbud på det konkrete hjælpemiddel. I så fald skal du medvirke til dette.

  Kan jeg selv vælge leverandør eller produkt?

  Du har altid mulighed for at vælge en anden leverandør end dem, vi har indgået indkøbsaftaler med, og du har også mulighed for at vælge andre produkter end dem, du er bevilget.

  Fakturakrav til leverandører af personlige hjælpemidler

  VIGTIG INFORMATION TIL LEVERANDØRER VEDRØRENDE FAKTURERING OG BETALING AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER. Leverandører af personlige hjælpemidler til Aarhus Kommune bedes følge nedenstående krav til fakturering:

  Hvad er sagsbehandlingsfristerne for personlige hjælpemidler?

  Aarhus Byråd har besluttet nogle tidsfrister for sagsbehandlingen af din ansøgning på personlige hjælpemidler.

  Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen?

  Du har pligt til at medvirke til sagens oplysning.

  Skal det personlige hjælpemiddel leveres tilbage?

  Læs mere om Skal det personlige hjælpemiddel leveres tilbage? i Aarhus Kommune her.

  Hvad betyder Persondataloven for mig?

  Persondataloven sikrer dig forskellige rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

  Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg afleverer mine personoplysninger til en anden leverandør end kommunens?

  Den leverandør, som du selv har valgt, er nødt til at registrere nogle oplysninger om dig, så vi kan betale leverandøren for det hjælpemiddel, du har fået bevilliget. Det er bl.a. dit navn, adresse, cpr-nr. samt oplysninger om det bevilgede hjælpemiddel.

  Hvordan gør jeg, når der skal betales?

  Din leverandør sender fakturaen på det, du har fået udleveret i henhold til din bevilling, til os (Administrativ Service).

  Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for flere produkter, end jeg er bevilget?

  Læs mere om Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for flere produkter, end jeg er bevilget? i Aarhus Kommune her.

  Kan jeg klage over en afgørelse?

  Læs mere om Kan jeg klage over en afgørelse? i Aarhus Kommune her.

  Hvad siger loven?

  Læs mere om Hvad siger loven? i Aarhus Kommune her.

  Jeg har brug for et hjælpemiddel, der skal fungere som arbejdsredskab på min arbejdsplads

  Læs mere om Jeg har brug for et hjælpemiddel, der skal fungere som arbejdsredskab på min arbejdsplads i Aarhus Kommune her.

  Hvad betyder sektoransvarlighedsprincippet?

  Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023