Gå til hovedindhold

Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen?

Du har pligt til at medvirke til sagens oplysning.

 • Læs op

Indhold

  Vi har ansvaret for, at sager, der behandles efter ”Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at vi kan træffe afgørelse.

  Det betyder, at vi kan anmode dig om:

  1. at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til, og
  2. at lade dig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
  3. du har desuden pligt til at kontakte Administrativ Service om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. For eksempel at der sker ændringer med dit helbred, eller du flytter til en anden kommune.
  Sidst opdateret: 15. august 2023