Har Aarhus Kommune indkøbsaftaler på personlige hjælpemidler?

Her er en oversigt over vores leverandører af personlige hjælpemidler.