Gå til hovedindhold

Soras Kollegiet til unge voksne med autismespektrum

Kollegie til voksne, der er 18-24 år, og som har autismespektrum og brug for støtte til at lære at bo i egen bolig.

 • Læs op

Indhold

  Omdrejningspunktet for kollegiet er at støtte de unge i selvstændighed og et godt ungdomsliv. Vi forsøger at give de unge erfaringer med at bo selv og samtidig blive en del af kollegiets ungdomsmiljø.

  Som ung tilknyttes du to kontaktpersoner, som giver individuel støtte, rådgivning og hjælp til de ting, du har brug for, for at være i egen bolig. Vi tager udgangspunkt i dine handleplaner.

  Vi støtter med følgende:
  • Individuel tilrettelagt støtte i egen bolig, som tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats. Vi giver støtte i forhold til blandt andet uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv og forskellige praktiske opgaver i hverdagen som økonomi, post, tøjvask og rengøring.
  • Støtte til at deltage i sociale aktiviteter med de øvrige beboere på kollegiet. Det kan både være aktiviteter, som kun er for beboere, der er tilknyttet SORAS-kollegiet, og aktiviteter for alle beboere i Vestergade 72.

  Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi, i fællesskab med Rådgivning og Visitationscentret, en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

  Boligerne

  Soras Kollegiet er en del af et større ungdomskollegium for unge studerende i Vestergade 72. Der er 23 lejligheder med eget køkken og bad. Der er adgang til mindre fællesarealer på gangene og et fællesrum for alle beboere i kælderen.

  Af de 23 boliger er 15 lejligheder startboliger, som skal anvises til unge, der har brug for bostøtte. De resterende 8 lejligheder er ungdomsboliger, som skal anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov. 

  Personale

  Der er som udgangspunkt faste medarbejdere mandag - fredag i dag- og aftentimerne, lørdag og søndag fra omkring middag til efter aftensmaden.

  Personalet består af socialpædagogisk uddannede medarbejdere. De fastansatte medarbejdere får en systemisk og anerkendende uddannelse og uddannelse inden for bl.a. det autismespecifikke område.

  Lovgrundlag

  Startboligerne er oprettet efter § 101 i lov om almene boliger, ungdomsboligerne er opført efter § 52 i lov om almene boliger. Den socialpædagogiske støtte gives efter servicelovens § 85.

  Sidst opdateret: 14. august 2023