Gå til hovedindhold

Timeafløsning i eget hjem

Har du et barn med handicap, der bor hjemme, kan du søge om at få timeafløsning i jeres eget hjem.

Indhold

  Timeafløsning kan give dig som forælder et pusterum, som kan benyttes til fx voksentid, familiens andre børn eller andet.

  Formålet med timeafløsning

  Formålet er at aflaste forældrene til et barn med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Vi tilbyder timeafløsning, når behovet for afløsning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse og når afløsningen sker af hensyn til den øvrige familie.

  Timeafløserens opgave

  Timeafløsning kan bruges på forskellige måder, men udgangspunktet er altid samvær med dit barn. Det kan være at passe barnet i hjemmet, lave aktiviteter med barnet eller at tage barnet med på små ture ud af hjemmet. Timeafløseren arbejder i de timer, som I har fået bevilget, hvilket typisk er 3-7 timer om ugen.

  Timeafløsningen må ikke bruges til rengøring og overnatning m.m. medmindre det fremgår af bevillingen. Timeafløseren må ikke passe søskende, og barnet må ikke passes i timeafløserens hjem.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du kan ansøge om timeafløsning ved din socialrådgiver i Familiecentret. Hvis du ikke har en socialrådgiver, kan du kontakte Familiecentrets Modtagelse på telefon for råd og vejledning.

  Lovgivningen

  Timeafløsning til børn gives efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44.

  Når du har fået timeafløsning

  Det forventes også, at timeafløseren er indstillet på at arbejde hos jer i minimum et år.

  Vi ansætter og aflønner timeafløseren. I planlægger opgaven sammen med timeafløseren og med udgangspunkt i bevillingen.

  I kan altid kontakte Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner, hvis I har brug for råd og vejledning i forbindelse med timeafløsningen.

  • Timeafløseren udfylder hver måned en arbejdsseddel. Den skal du som forælder kontrollere, underskrive og indsende til Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner.
  • Arbejdssedlen skal senest være os i hænde den anden hverdag i efterfølgende måned. Ellers får timeafløseren sin løn udbetalt med en måneds forsinkelse.
  • Har du flere timeafløsere ansat, skal arbejdssedlerne sendes i hver sin mail. Lønudbetalingen er den 16. i måneden.

   

  Send arbejdsseddel til Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner (MitID)