Råd og vejledning om dit barns trivsel og udvikling

Hvis du er bekymret for, om dit barn har det godt eller udvikler sig, som det skal, kan du få hjælp.

Hvad er Åben Rådgivning?
Åben Rådgivning er anonym rådgivning til dig som forælder.

Her kan du tale med professionelle om dine bekymringer for dit barn uden, at det, I taler om, bliver registreret.

Åben Rådgivning varer ca. 1 time. 

Åben Rådgivning om udvikling og trivsel
Som forælder kan du få rådgivning fra psykologer, hvis du er bekymret for:

 • Dit barns trivsel i hverdagen
 • Dit barns udvikling

Sådan får du en tid til Åben Rådgivning om udvikling og trivsel
Du er velkommen til at ringe på tlf. 8940 3777 for at få en tid til Åben Rådgivning.

Har du behov for rådgivning om dit barn, som går i vuggestue eller dagpleje, eller som endnu ikke er i pasning? Så kan du få et trivselsmøde.

Hvem deltager i trivselsmøder?
På mødet samles du som forælder med:

 • Dit barns dagtilbud
 • Dit barns sundhedsplejerske
 • En psykolog
 • En tale-hørekonsulent

Hvis dit barn endnu ikke er i pasning, holdes mødet i det dagtilbud, hvor du bor.

Hvad taler man om på trivselsmøder?
Du får råd og vejledning om, hvordan du som forælder sammen med dagtilbuddet bedst hjælper dit barn.

Sammen taler I om:

 • Hvordan dit barn udvikler sig
 • Hvordan dit barn har det
 • Hvilke behov dit barn har

Hvordan kan du få et trivselsmøde?
Du kan sammen med dit barns sundhedsplejerske eller dagtilbud bede om at få et trivselsmøde.

Hvis du vil vide mere 
Læs mere om Trivselsmøder 0-2 år

Har du behov for rådgivning om dit barn, som går i børnehave eller dagpleje, eller som endnu ikke er i pasning? Så kan du komme til Konsultativt Forum.

Hvem deltager i Konsultativt Forum?
På mødet samles du som forælder med:

 • Dit barns dagtilbud
 • En psykolog
 • En tale-hørekonsulent 

Hvis dit barn endnu ikke er i pasning, holdes mødet i det dagtilbud, hvor du bor.

Hvad taler man om på Konsultativt Forum?
Du får råd og vejledning om, hvordan du som forælder sammen med dagtilbuddet bedst hjælper dit barn.

Sammen taler I om:

 • Hvordan dit barn udvikler sig
 • Hvordan dit barn har det
 • Hvilke behov dit barn har

Hvordan kan du få Konsultativt Forum?
Du kan sammen med dit barns dagtilbud bede om at få Konsultativt Forum.

Vil du vide mere 

 

Har du behov for, at de professionelle omkring dit skolebarn, ser på dit barns udvikling og trivsel?

Hvem deltager i specialcentermøde?
På mødet samles:

 • Dit barns skole
 • En psykolog
 • Evt. en tale-hørekonsulent eller læsekonsulent

Hvad taler man om på specialcentermøde?
Råd og vejledning om hvordan dagtilbuddet bedst kan hjælpe dit barn.

På et specialcentermøde taler man om:

 • Hvordan dit barn udvikler sig
 • Hvordan dit barn har det
 • Hvilke behov dit barn har

Hvor skal du henvende dig?
Du kan i samarbejde med dit barns skole bede om, at der bliver holdt et specialcentermøde.