Gå til hovedindhold

Trivselsmøde

Er du forælder og bekymret for dit barns udvikling eller trivsel?

Logo til Trivselsmøde - Blad i en cirkel
 • Læs op

Indhold

  Trivselsmøder er et tilbud til dig, som har behov for råd og vejledning i forhold til dit lille barn. Lær hvordan du sammen med det pædagogiske personale bedst hjælper dit barn.

  Trivselsmødet henvender sig til dig, hvis du er bekymret for dit barns sociale eller kommunikative udvikling.

  Det kan for eksempel være:

  • Hvis dit barn har svært ved at falde til i institution eller dagpleje
  • Hvis du har svært ved at aflæse og trøste dit barn
  • Hvis du er i tvivl eller bekymret for samspillet mellem dig og dit barn
  • Hvis du er i tvivl eller bekymret for dit barns sproglige udvikling

  Alle børns adfærd og trivsel er præget af den sammenhæng og det miljø, som de er en del af. Vi bruger dialog til at opnå en fælles forståelse for dit barn. Dialogen hjælper os med at tilpasse rammerne og miljøet, så vi tilgodeser barnets behov bedst muligt.

  Trivselsmødet er et tværfagligt mødeforum. Du som forælder deltager i mødet sammen med:

  • Dit barns kontaktpædagog eller dagplejer
  • En psykolog/pædagogisk psykologisk fagkonsulent
  • En tale-hørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  • Eventuelt din sundhedsplejerske

  Hvis dit barn stadig passes hjemme

  Kontakt din sundhedsplejerske for at finde ud af, om trivselsmøde er en mulighed for dig. Hvis ja, vil sundhedsplejersken indkalde til et trivselsmøde. Sundhedsplejersken kan også ønske at sparre med andre fagpersoner om dit barn og invitere til trivselsmøde.

  Hvis dit barn er begyndt i dagpleje eller institution

  Kontakt din pædagog eller dagplejer for at finde ud af, om trivselsmøde er en mulighed for dig. Hvis ja, vil institutionen eller dagplejeren indkalde til et trivselsmøde. Institutionen eller dagplejeren kan også ønske at sparre med andre fagpersoner om dit barn og invitere til trivselsmøde.

  Trivselsmøde er et mødeforum. Her deltager:

  • Dit barns pædagog eller dagplejer
  • En psykolog/pædagogisk psykologisk fagkonsulent og en tale-hørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  • Eventuelt din sundhedsplejerske

  Derudover deltager du som forælder.

  Forberedelse af Trivselsmødet

  I skemaet får du mulighed for at beskrive dit barn, hvad du ønsker at tale om, og hvad du har brug for hjælp til.

  Skemaet skal både hjælpe til din egen forberedelse og som forberedelse for de andre deltagere i Trivselsmødet.