Gå til hovedindhold

Skriv dit barn ind i skolen - digital skoleindskrivning

Du skriver dit barn ind i skolen året inden skolestart. Se de vigtigste tidspunkter her. Er du tilflytter? Så kan din skole hjælpe dig.

 • Læs op

Indhold

  Se din distriktsskole

  Skriv din adresse og se hvilket skoledistrikt, du hører til.

  I starten af oktober måned, året før dit barn skal starte i 0. klasse, modtager du information om skoleindskrivning.

  Vigtige tidspunkter i forbindelse med skoleindskrivning.

  Tidspunkter og begivenheder

  Primo oktober: Du får information om, at dit barn skal indskrives i skole. Informationen kommer via Digital Post.

  Primo oktober - primo januar: Åben for digital indskrivning til 0. klasse via Digital Skoleindskrivning.

  Januar og frem til skolestart: Tilflyttere kan foretage indskrivning via distriktsskolen. Indskrivning til SFO via Digital Pladsanvisning.

  Medio april: Har du ansøgt om anden skole end distriktsskolen, får du svar via Digital Post.

  August: Skoleåret starter.

  Dit barn er tilknyttet en distriktskole, der hvor barnet bor. Du har krav på at få optaget dit barn i børnehaveklasse på skolen i det distrikt, hvor barnet bor. Hvis dit barn har dansk som andetsprog og har behov for støtte til at udvikle sit danske sprog, så gælder der særlige regler.

  Hvis du har et ældre søskendebarn indmeldt på den skole som I ønsker ved skolestart, er I som udgangspunkt garanteret en plads på samme skole.

  Søskende er defineret ved at man kan være biologiske søskende (halv- eller hel søskende) eller søskende ved adressesammenfald (dvs. søskende der ikke er biologiske søskende, men som bor på samme folkeregisteradresse).

  For at få dit barn ind på skolen, hvor der er søskende men ikke bopæl, skal I søge en ”anden skole end distriktsskolen”i den digitale skoleindskrivning.

  Ønsker du ikke dit barn får plads i distriktskolen, men på en anden skole, kan du søge om det ved indskrivningen. Har dit barn søskende på den ønskede skole, har barnet krav på at kunne gå på skolen.

  Hvis du har fravalgt distriktskolen, er barnet ikke senere garanteret optagelse på denne efter skolestart.

  Dit barn kan blive optaget på den ønskede skole, hvis der er ledige pladser til rådighed. Det betyder, at vi ikke opretter ekstra klasser alene for at skabe plads til et barn fra et andet skoledistrikt.

  De sidste pladser i en klasse kan være reserveret til:

  •  ikke-indskrevne børn fra skoledistriktet
  •  Nytilflyttede børn

  Hvis der ikke er ledig plads til alle ansøgere, optager skolen først de børn, som bor nærmest den ønskede skole.

  Hvis du senere under skoleforløbet ønsker, dit barn bliver optaget på en anden skole end distriktskolen, kan du ansøge om dette ud fra reglerne om skoleskift.

  Medio april forventer vi, at vi kan udsende et svar på din ansøgning om en anden skole end distriktsskolen. Dette gælder dog ikke hvis der er søskende på skolen, da dit barn så som udgangspunkt betragtes som distriktselev. Særlige regler gælder dog hvis dit barn har dansk som andetsprog og har behov for støtte til at udvikle sit danske sprog. Se mere under Skolestart med dansk som andetsprog.

  Du skal selv betale eventuelle udgifter til transport, hvis dit barn går på en anden skole end distriktskolen.

  Sidst opdateret: 12. april 2024