Gå til hovedindhold

Værd at vide inden du ansætter en privat passer

Du kan ansætte en privat passer under en privat pasningsordning. En privat passer, passer dit barn i dit hjem. Som hovedregel passer en privat passer kun dit barn. Du som forældre kan søge om tilskud til at betale en del af din private passers løn.

 • Læs op

Indhold

  Du skal som forældre selv finde din private passer og indgå en skriftlig aftale om løn og arbejdstider. Der er ingen overenskomst på området, derfor er der heller ingen retningslinjer for, hvor meget en privat passer skal have i løn.

  Passerens løn består af både det kommunale tilskud og din egenbetaling. De fleste forældre giver hvad der svarer til en kommunal fuldtidsplads.

  Aftalen skal godkendes af både Pladsanvisning og Elevadministration og Pædagogik, undervisning og Fritid.

  Nyttig viden inden du ansætter en privat passer

  Når du ansætter en privat passer optræder du som arbejdsgiver. Det er derfor alene dig, som har alle arbejdsgiverforpligtelser.

  Som arbejdsgiver skal du:

  • registrere dig med et separat CVR nr. hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen
  • tegne de lovpligtige forsikringer, som er en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsdækning (AES)*.
  • indbetale dit eget og børnepasserens bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • indbetale bidraget til ”Barsel.dk”
  • følge reglerne i Lov om ferie
  • følge arbejdsmiljøloven, som har særlig betydning, hvis din private passer er under 18 år

  *Forsikringspligten gælder uanset arbejdssted. Der skal ikke tegnes arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsesforholdet er under 400 timer i alt.

  Vi har en håndfuld krav til den person, som du ansætter til at passe dit barn.

  Du skal være opmærksom på, at din private passer skal:

  • være fyldt 17 år
  • beherske det danske sprog
  • skal have arbejds- og opholdstilladelse, hvis pågældende kommer fra et land uden for EU (du skal fremsende dokumentation)
  • kunne fremvise en straffeattest og børneattest, som er fri for forhold, som gør din private passer uegnet til at passe børn*

  Hvis du har en au pair kan personen ikke ansættes i en privat pasningsordning.

  *Pladsanvisning og Elevadministration indhenter attesterne. Det sker digitalt og din private passer vil modtage en mail i sin digitale postkasse, hvor der skal gives samtykke til, at vi må indhente attesterne.

  Du har mulighed for at betale et privat lønadministrationsfirma for at administrere lønnen til din private passer.

  Når du og din private passer indgår en pasningsaftale, skal I sammen aftale, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Du skal anføre opgaverne og den tid, der skal bruges på dem, i pasningsaftalen. (Bilag 2A)

  Du skal være opmærksom på, tilskuddet udelukkende er til børnepasning og ikke til andre opgaver som f.eks. rengøring, indkøb, pasning af søskende o.lign.

  Har I aftale om, at din private passer skal udføre andre opgaver, vil dit tilskud tilsvarende blive reduceret i beregningen.

  Der er ingen alternativ pasning, hvis din private passer bliver syg eller skal holde ferie. Du skal derfor selv sørge for pasning af dit barn.

  Bliver din private passer syg, skal du fortsat udbetale løn, da der ikke udbetales sygedagpenge fra kommunen.

  Holder din private passer ferie, er du ikke forpligtet til at betale løn jf. ferieloven.

  Holder du ferie, er lønudbetalingen afhængig af den aftale, du har indgået med din private passer.

  Ja. Du skal altid kunne dokumentere, at du har udbetalt løn til din private passer. Du skal derfor hver måned udfylde et skema (Bilag 4A) sammen med din private passer. 

  Hvis din pasningsaftale stopper i løbet af et kalenderår, skal du indsende skemaet (Bilag 4A), når den sidste løn er udbetalt. 

  Fortsætter din aftale ind i et nyt kalenderår, skal du indsende skemaet, når lønnen for december måned er udbetalt. Indsender du ikke skemaet kræver vi det udbetalte tilskud betalt tilbage i henhold til Dagtilbudsloven § 92 og § 93.

  Løndokumentationsskema til privat passer

  Sidst opdateret: 29. august 2023