Gå til hovedindhold

Kan jeg få friplads i 2024? Sådan er reglerne.

Hvis din husstands samlede indkomst er under 622.200 kr. årligt har du mulighed for at søge om friplads. Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens indkomst og procenten af tilskuddet kan på denne baggrund variere fra 1-100%.

 • Læs op

Indhold

  Søg om økonomisk friplads (husk MitID)

  Du skal logge ind på den Digital Pladsanvisning for at søge om økonomisk friplads.

  Hvis din husstands månedlige indkomst omregnet til en årsindkomst er under 200.301 kr., er du berettiget til fuld økonomisk friplads. Du vil derfor ikke selv skulle betale for pasningen.

  Hvis din husstands månedlige indkomst omregnet til en årsindkomst er mellem 200.301 og 622.199 kr. om året, er du berettiget til delvis økonomisk friplads. Du vil derfor skulle betale en del af prisen for pasningen.

  Andre spørgsmål om friplads

  Når dit barn er indmeldt i et kommunalt pasningstilbud eller en privat institution, har du mulighed for at søge om friplads.

  • Din friplads vil gælde fra den 1. i måneden efter ansøgning. 
  • Du kan ikke søge om friplads tilbage i tiden. 
  • Du skal altid søge om friplads i den kommune, som du bor i.

  Hvis dit barn skifter fra en pasningstype til en anden, skal du ikke søge om friplads igen.

  Du skal kun lave en ny ansøgning, hvis din indkomst ændrer sig, eller hvis der er ændringer i dine familieforhold. 

  Når du har givet besked om ændringer i din indkomst eller ændringer i dine familieforhold, ændrer vi din friplads fra den 1. måneden efter ansøgningen. Derefter sender vi en ny bevilling.

  Vi forbeholder os retten til at efterregulere din friplads med tilbagevirkende kraft. Det gør vi, hvis du er blevet samlevende, og du ikke har givet Pladsanvisning og Elevadministration besked om det.

  Husk: Det er ikke tilstrækkeligt, at du giver besked om ændringer i økonomien eller husstanden til andre instanser i Aarhus Kommune eller til Skattestyrelsen.

  Din husstandsindkomst udgør al skattepligtig indkomst.

  Når du laver en ansøgning om økonomisk friplads, skal du indtaste din husstands samlede månedsindkomst før skat, men efter AM-bidrag. 

  Eksempel: 
  Månedsindkomst på 18.000 kr. - 1.400 kr. (8% i AM bidrag) = 16.600 kr.
  Omregnet til årsindkomst: 16.600 kr. x 12 = 199.200 kr.  

  Særligt for studerende

  Er du studerende, og har du taget et SU-lån, skal det ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Har du derimod et arbejde ved siden af dine studier eller i ferieperioder, har det betydning for størrelsen af det fripladstilskud, som du er berettiget til at modtage i de pågældende måneder, og skal derfor medregnes i den samlede månedsindkomst før SKAT og efter AM-bidrag. 

  Særligt for selvstændige

  Er du selvstændig, bevilger vi din økonomisk friplads ud fra dit forventede virksomhedsresultat på din forskudsopgørelse ved SKAT samt eventuel anden personlig indkomst. Du vil modtage en årlig efterregulering af din økonomiske friplads, hvis din ansøgte indkomst ikke stemmer overens med din faktiske indkomst på årsopgørelsen ved SKAT. 

  Når du er selvstændig, vil du ikke modtage månedlig genberegninger, men kun blive reguleret årligt via den årlige efterregulering. 

  I visse tilfælde kan vi have brug for at indhente et skatteregnskab for virksomheden i forbindelse med den årlige efterregulering. Hvis dette er tilfældet, vil du modtage et brev med information om dette. 

  Husk at sende en ny ansøgning om økonomisk friplads, når du retter på din forventede personlige indkomst eller dit virksomhedsresultat på forskudsopgørelsen ved SKAT, da disse oplysninger ikke automatisk bliver trukket ind i vores system. Disse oplysninger vil først blive hentet ind fra SKAT i forbindelse med den årlige efterregulering. 

  Hvis du har mere end et barn under 18 år boende i din husstand, når du søger om friplads, vil du automatisk få fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første. Du skal altså ikke selv foretage dig noget ekstra for at få fradraget i forbindelse med ansøgning om økonomisk friplads. Systemet vil selv fratrække beløbet i beregningen. 

  Hvis der kommer flere børn til din husstand i løbet af året, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning. Det bliver ikke reguleret automatisk.

  Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst er på 200.301 kr. eller derunder:

  • Du er berettiget til fuld friplads efter ansøgning. Vi opkræver dig derfor ikke for børnepasning.

  Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst er mellem 200.301 kr., og 622.199 kr.:

  • Du berettiget til delvist økonomisk friplads efter ansøgning.

  Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst er over 622.200 kr.:

  • Du er ikke berettiget til at modtage økonomisk friplads.

  Vi beregner fripladstilskud før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud.

  Find ud af, hvor meget du er berettiget til i friplads

  Fradrag for enlige

  Bor du alene med et eller flere børn, og er du eneforsørger, så trækker vi 70.089 kr. fra din husstands samlede indkomst, inden vi beregner dit tilskud. Det betyder, at dit tilskud vil blive højere.

  For at få tilskud som enlig skal du aktivt søge om friplads. 

  Er du gift, skal du søge friplads med din ægtefælle, også selvom I ikke bor sammen. Her vil du ikke være berettiget til fradrag for enlige.

  Samlevende

  Hvis et barn kun bor sammen med den ene forælder og denne er gift eller samlevende:

  • Så beregner vi tilskud til fripladsen ud fra husstandens samlede indkomst.

  Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre:

  • Så beregner vi tilskuddet ud fra den samlede husstandsindkomsten hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

  Husk at give besked når der er ændringer i din husstand!

  Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal Pladsanvisning og Elevadministration have besked med det samme. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. 

  Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads. 

  Sidst opdateret: 9. januar 2024