Gå til hovedindhold

Jeg har fået genberegnet min friplads - hvad betyder det?

Kommunen får hver måned automatisk besked fra Skattestyrelsen, hvis din indkomst ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for din friplads, bliver din betaling automatisk reguleret for hver enkelt måned.

Indhold

  Du skal dog selv indsende en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud, hvis du får en varig indkomstændring som fx overgang fra SU til dagpenge, dagpenge til lønindkomst eller anden væsentlig ændring. 

  Vi genberegner din friplads løbende, både hvis din indtægt stiger eller falder mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilliget friplads efter. 

  De fem trin svarer til en ændring i din husstands samlede indkomst på cirka 1.780 kr. før skat pr. måned i 2023. 

  Hvis du skal betale mere, fordi din husstands samlede indkomst er højere end din bevilling, modtager du et brev om ændringen. Er du uenig i den regulering, vi har sendt til dig, har du mulighed for at gøre indsigelse. Indsigelsen skal være indsendt senest 8 dage efter, at du har modtaget brevet. 

  Skal du have penge tilbage, fordi din husstands samlede indkomst er lavere end din bevilling, vil du også modtage et brev. Er du uenig i den regulering vi har sendt til dig, har du mulighed for at gøre indsigelse ved, at sende en mail via digital post. Indsigelsen skal være indsendt senest 8 dage efter, at du har modtaget brevet.

  Der vil gå op til 3 måneder, før din betaling bliver reguleret. 

  Eksempel: januar måneds tilskud bliver genberegnet i februar måned og bliver reguleret i betalingen for april måned.

  Hvis din husstands samlede indkomst ændrer sig ofte, kan du opleve, at din friplads, og dermed din betaling, ændrer sig fra måned til måned. 

  Det gælder f.eks. for:

  • studerende med varierende indkomst.
  • dagpengemodtagere der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned.
  • lønmodtagere der er 14 dages lønnet. 
  • lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse. 
  • honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst. 

  Din friplads bliver kun genberegnet, når din husstands samlede måneds indkomst stiger eller falder med et beløb, der svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen (ca. 1.780 kr. før skat pr. måned i 2023). Mindre stigninger eller fald i din husstands samlede måneds indkomst vil indgå i en årlig efterregulering af din friplads.

  Hvis du over tre sammenhængende måneder har fået frataget din friplads, fordi din husstands samlede indkomst overstiger indtægtsgrænsen for friplads, bliver din friplads automatisk lukket. 

  I det 3. genberegnings brev bliver du orienteret om, at din friplads bliver lukket. 

  Det er nu muligt at få udbetalt sine indefrosne feriemidler. Vælger du at få dem udbetalt, har det ikke betydning for beregningen af dit økonomiske fripladstilskud. Du kan med andre ord få dem udbetalt uden at skulle betale ekstra for dagtilbud, SFO eller klub.  

  Dine feriepenge tæller som indkomst i den måned, hvor de fremgår af indkomstregistret. Det vil sige, når de bliver udbetalt eller bliver henlagt til Feriekonto. 

  For de fleste lønmodtagere betyder det, at der vil ske genberegning af fripladsen i april eller maj måned. 

  Hvis du skifter job i løbet af året, vil dine feriepenge tælle med som indkomst i den måned, hvor de bliver udbetalt eller bliver henlagt til Feriekonto. 

  Hvis du er selvstændig, sker der ikke automatisk genberegning af din friplads i løbet af året. Alle reguleringer for selvstændige bliver foretaget ved den årlige efterregulering. Du vil som selvstændig blive reguleret ud fra din husstands samlede indkomst på årsbasis og ikke ud fra den månedlige indkomst.

  Sidst opdateret: 26. september 2023