Gå til hovedindhold

Kombinationstilbud

Hvis du har et pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud til dit barn.

 • Læs op

Indhold

  Du kan kombinere en fleksibel pasningsordning med en plads i et kommunalt eller privat dagtilbud.

  Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud er de samme som ved en privat pasningsordning. Men: Ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser, som du skal opfylde.

  Læs mere om den private pasningsordning.

  Spørgsmål og svar om kombinationstilbud

  • I Aarhus Kommune har vi pasningsgaranti fra dit barn er 26 uger, du vil derfor ikke kunne bruge et kombinationstilbud før dit barn er 26 uger.

  • Kombinationstilbuddet består af en plads på nedsat tid i en institution eller dagpleje og pasning i en fleksibel pasningsordning

  • En fleksibel pasningsordning er pasning ved en privat passer, du selv ansætter, og som højst passer 2 børn eller ved at du køber en plads ved en selvstændig børnepasser, der passer op til 5 børn.

  • Dit barn skal passes i en fleksibel pasningsordning med et gennemsnitlig timeantal på minimum 10 timer pr. uge. Timerne skal opgøres på ugebasis over en periode på minimum 4 uger.

  • Du kan kun få tilskud til den fleksible pasningsordning udenfor dagtilbuddenes normale åbningstider, samt i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuel samlever er forhindret i selv at passe jeres barn på grund af arbejde.

  • For at få tilskud til en fleksibel pasningsordning, skal du fremsende en vagtplan fra din og din ægtefælle eller eventuel samlevers arbejdsgiver, hvor det præcist fremgår, hvad jeres arbejdstider er. Vagtplanerne skal være Pladsanvisning og Elevadministration i hænde senest 4 uger inden pasningens start.

  • Ud fra vagtplanerne træffer Pladsanvisning og Elevadministration afgørelse om hvor mange timer dit barn må passes i institution, og hvor mange timer du kan få tilskud til ved den fleksible pasningsordning.

  • Uanset det tilladte timeantal i institution vil mindsteprisen for institutionspasningen altid svare til prisen for en deltidsplads i institution, hertil kommer udgifterne til den fleksible pasningsordning

  • Afbryder du ordningen, er du først garanteret en fuldtidsplads (51,50 timer pr. uge) efter 2 måneder. Hvis der er plads i dagtilbuddet, kan vi eventuel hjælpe før.

  Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter. Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

  I 2024 kan vi maksimalt pr. barn udbetale 30 kr. pr. time til børn imellem 0 til 2 år og 16 kr. pr. time til børn fra 3 år til skolestart.

  Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i måneden efter, dit barn er fyldt 3 år.

  Der ydes ikke søskendetilskud til kombinationstilbuddet, da det følger indmeldelserne i dagtilbud og SFO.

  Tilskuddet reguleret hvert år pr. 1. januar.

  Du kan ikke søge om økonomisk friplads til den fleksible pasningsordning, du vil dog kunne søge om økonomisk friplads til pladsen i det kommunale dagtilbud.

  Hvis du ønsker at benytte kombinationstilbuddet, skal du udfylde og indsende både en ansøgning om tilskud og en aftale mellem dig og den fleksible pasningsordning.

  Du skal indsende din ansøgning om tilskud og aftalen senest 4 uger inden pasningen starter, og tidligst 2 måneder før, pasningen af dit barn starter.

  ØNSKER DU AT BENYTTE DEN FLEKSIBLE PASNINGSORDNING SKAL DU UDFYLDE BILAG 1C OG BILAG 2C

  Sidst opdateret: 9. januar 2024