Gå til hovedindhold

Generelt om privat pasningsordning

Du kan bruge en privat pasningsordning i stedet for en plads i et kommunal dagtilbud. Du kan også vælge at bruge en privat pasningsordning, mens du venter på en plads i et alderssvarende dagtilbud.

 • Læs op

Indhold

  Har du et barn i alderen fra 24 uger og til barnet skal starte i skole, har du mulighed for at få tilskud til en privat pasningsordning.

  Andre spørgsmål om privat pasningsordning

  Du har 2 muligheder for en privat pasningsordning:

  • ansætte en privat passer 
  • købe en plads ved en selvstændig børnepasser

  Forskellen på de 2 ordninger er, at en privat passer, passer dit barn hjemme ved dig og passer som hovedregel kun dit barn. En selvstændig børnepasser, passer op til 5 børn i sit eget hjem, hvor du kan købe en plads til dit barn.  

  I begge tilfælde indgår du, som forældre, en aftale med en privat passer eller en selvstændig børnepasser.

  Aarhus Kommune har ikke arbejdsgiverforpligtelsen overfor den private passer under de private pasningsordninger.

  Hvis du ønsker, at vente på en specifik plads, skal du skrive dit barn på ventelisten. Herefter har du fortsat mulighed for, at få tilbudt en kommunalt plads i pasningsperioden.

  Når du får tilbudt en plads i et kommunalt dagtilbud skal du afbryde din private pasningsordning. Der kan ikke være et overlap af de to pasningstyper. 

  Ønsker du ikke at få tilbud en plads i pasningsperioden skal du gå ind via Digital Pladsanvisning og slette eller fremdatere din ansøgning.

  Plads til dit barn når din private pasningsordning stopper

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i kommunal pasning når din private pasningsordning stopper, skal du senest have skrevet dit barn på venteliste 2 måneder og 1 dag før aftalen stopper.

  Eksempel: Stopper din private pasningsordning den 31. marts og skal dit barn starte i kommunal pasning den 1. april, skal du senest have sendt din ansøgning den 31. januar.

  Skriv dit barn op (husk MitID)

  I Aarhus Kommune giver vi ikke tilskud til, at du kan passe dit eget barn.

  Det er heller ikke muligt at lave gensidige aftaler om pasning af børn, dvs. at to familier med børn passer hinandens børn og dermed modtage tilskud til dette, da det vil være en omgåelse af reglerne om tilskud til pasning af egne børn.

  Hvis du bor i et udsat boligområde, og dit barn er mellem 1-2 år, kan du ikke få tilskud til privat pasningsordning. Dit barn skal i stedet indmeldes i en institution eller kommunal dagpleje.

  Hvis dit barn allerede går i et obligatorisk læringstilbud, kan du heller ikke få tilskud til en privat pasningsordning, før dit barn er blevet sprogvurderet i 3 årsalderen.

  I din private pasningsordning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned til d. 1. eller 16. i måneden, i følge standardaftalen. Opsigelsen skal ske skriftlig og skal underskrives af jer begge.

  Ønsker en af jer, at opsige aftalen inden for den første måned er der ingen opsigelsesvarsel, derfor kan aftalen stoppe fra dag til dag. Opsigelsen skal fortsat være skriftlig og med underskrift fra jer begge.

  Standardaftalens (bilag 2A eller bilag 2B) betingelser kan ikke fraviges. Eventuelle fravigelser vedrører derfor som udgangspunkt ikke Aarhus Kommune. Vær derfor opmærksom på, at hvis du f.eks. underskriver en anden kontrakt med et længere opsigelsesvarsel, kan det evt. medføre en højere egenbetaling, da der ikke gives tilskud ud over standardkontraktens 

  Opsigelsen skal i alle tilfælde sendes til Pladsanvisning og Elevadministration, som vil ændre eller stoppe jeres tilskud.

  Hvis du ændre noget i aftalen, f.eks. løn, arbejdstider, pasningsadresse, pasningsperiode, opgaver eller lignende skal du straks sende en skriftlig ændring til Pladsanvisning og Elevadministration.

  Pladsanvisning og Elevadministration vil herefter godkende ændringerne. Har ændringerne indvirkning på dit tilskud vil du få en regulering.

  Ændringer kan ikke godkendes tilbagevirkende.

  Dit tilskud er skattefrit.

  For din passer er det fulde beløb skattepligtig. Indtægten bliver indberettet som B-indkomst.  

  Vi indberetter lønnen til Skattestyrelsen.

  Har du en privat passer ansat og bliver din ordning administreret af et lønadministrationsfirma, kan der afregnes A-skat.

  Sidst opdateret: 29. august 2023