Gå til hovedindhold

Skriv dit barn op til pasning

Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution. Du kan få passet dit barn fra barnet er 26 uger og indtil dit barn starter i skole.

 • Læs op

Indhold

  Ændring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune

  Pr. 17. januar 2024 vedtog Aarhus Byråd at ændre pasningsgarantien i Aarhus kommune på grund af rekrutteringsudfordringer. Ændringen betyder, at Aarhus Kommune går fra at være opdelt i 8 garantidistrikter til kun at være opdelt i 3 garantidistrikter pr. 1. april 2024. Man har dog fortsat forrang til plads i eget skoledistrikt og eget garantidistrikt.

  Læs mere om pasningsgarantien i Aarhus

  Inden du går i gang

  I Digital Pladsanvisning skal du kende dit skoledistrikt og garantidistrikt, altså der hvor dit barn som udgangspunkt hører til i forhold til pasning. Det kan være svært at finde inde i systemet, så skriv din adresse og se dem her:

  Her kan du se et kort over alle institutioner i Aarhus.

  Skriv dit barn op

  Når du kender dit skoledistrikt og garantidistrikt, så er du klar til at gå i gang med Digital Pladsanvisning:

  Skriv dit barn op via Digital Pladsanvisning (Husk MitID)

  Har du spørgsmål om at skrive op til pasning?

  Når dit barn har CPR-nummer, kan du skrive barnet op til en plads.

  Vi anbefaler, at du skriver dit barn op, inden barnet fylder 4 måneder, for at opnå højest mulige anciennitet på ventelisten.

  Hvis du ønsker den bedst mulige placering på ventelisten, når dit barn skal i børnehave, skal du derfor også skrive barnet op til en børnehaveplads inden, dit barn fylder 4 måneder, da det ikke er muligt at ændre et vuggestueønske til et børnehaveønske. Hvis du ønsker integrerede institutioner, så husk at oprette dem både som vuggestue- og børnehaveønsker.

  Hvis du skriver dit barn op senere end 4 måneder, er det den dato, du skriver dit barn op, der bestemmer dit barns placering på ventelisten.

  Du skal opskrive til ønske om plads senest løbende måned + 2 måneder før dit barn skal bruge pladsen.

  Du skal være opmærksom på, at vi i Aarhus Kommune anviser efter opskrivningsanciennitet.

  Eksempel: Skal du bruge plads den 1. april, så skal ansøgningen sendes senest den 31. januar. Skal pladsen bruges  den 20. april er det også senest den 31. januar. 

  Du kan søge frit mellem alle tilbud, men der er størst sandsynlighed for, at du får tilbudt en plads i det område, hvor du bor.

  Flytte indenfor Aarhus Kommune:

  Skal du flytte og vil du skrive dit barn op til plads i dit nye distrikt, skal du opgive din nye adresse og flyttedato. Adressen og flyttedatoen skal skrives i kommentarfeltet i Digital Pladsanvisning.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan medtage opskrivningsanciennitet fra andre garantidistrikter.

  EKSEMPEL
  Ida er født d. 25. maj 2023. Ida og hendes forældre bor i Samsøgades skoledistrikt og dermed i Garantidistrikt Nord. D. 29. maj 2023 skriver forældrene Ida op til en vuggeplads i Vuggestuen Graven og dagpleje. Ida får anciennitetsdatoen 25. september 2023.
  Den 1. november 2023 køber familien hus i Solbjerg og flytter. Ida skrives op til plads i Solbjerg d. 2. november 2023. Solbjerg hører under Garantidistrikt Syd. Familien kan ikke medtag opskrivningsancienniteten fra et andet garantidistrikt, og Ida får derfor ancienniteten 2. november 2023 til en plads i Solbjerg.

  Flytte til Aarhus Kommune:

  Du kan søge om plads hos os ligeså snart, du kender din kommende adresse og flyttedato. Du skal skrive din kommende adresse og flyttedato i kommentarfeltet i Digital Pladsanvisning.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan medtage anciennitet fra andre kommuner.

  Anvisningsreglerne er:

  1. Børn med særlige behov for akut pasning. Børnene bliver vurderet af PPR
  2. Børn, der er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud i den ønskede institution, og som ønsker at blive indskrevet i et almindeligt dagtilbud
  3. Børn med søskende i samme institution eller dagpleje
  4. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads i sit skoledistrikt
  5. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads i sit eget garantidistrikt
  6. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter
  7. Det barn, der har stået længst tid på ventelisten til en plads, også selvom barnet har en plads i forvejen

  Når vi anviser et barn en plads, skal vi tage højde for, at der maksimalt må være 30 % børn bosat i de udsatte områder i de enkelte institutioner. Vi skal også tage højde for, at børn der skal gå i et obligatorisk læringstilbud, skal have en plads, inden vi anviser plads efter ventelisten.

  Hvad er børn med særlige behov?

  Børn med særlige behov, er børn uden alderssvarende pasning i eget garantidistrikt, og hvor deres udvikling, efter vurdering fra PPR, er i fare, så de ikke udvikler sig alderssvarende. Hvis det vurderes, at barnet har særlig behov for akut pasning på baggrund af sin udvikling, så anvises der til den først ledige plads i garantidistriktet, og dermed ikke nødvendigvis til en ønskeplads. Et nej tak til den tilbudte plads medfører herefter, at barnet anvises på normale vilkår uden hensyn til særlige behov. Hvis man mener eller tror, at ens barn har vidtgående handicap, skal man rette henvendelse til PPR om muligheden for visitering til specialinstitution

  Eksempel 1

  Anton er født 3. januar 2019. Familien benytter den digitale pladsanvisning d. 6. februar 2019, hvor de skriver Anton op til plads. Anton får anciennitetsdatoen 3. januar + 4 måneder = 3. maj 2019.

  Eksempel 2

  Bertram er født 3. januar 2019. Familien benytter den digitale pladsanvisning d. 6. juni 2019, hvor de skriver Bertram op til plads. Dette er efter Bertram er fyldt 4 måneder, og anciennitetsdatoen er derfor den faktiske dato – d. 6. juni 2019.

  Eksempel 3

  Carina og Danielle er begge født 5. maj 2019. Carina bliver skrevet op til en plads d. 6. maj 2019 og Danielle d. 2. september 2019. Begge er skrevet op inden de fylder 4 måneder, og begge får derfor samme anciennitetsdato 5. maj 2019 + 4 måneder = 5. september 2019, selvom de er skrevet op på forskellige dage.

  Eksempel 4

  Hvis dit barn er født d. 31. maj, 31. juli, 29. oktober, 30. oktober, 31. oktober eller 31. december, får dit barn anciennitet til den sidste månedsdag i måneden.

  Erika er født d. 30. oktober 2019. Hun bliver skrevet op til plads, inden hun fylder 4 måneder, og hun får derfor anciennitetsdatoen 30. oktober + 4 måneder = 29. februar 2020.

  Eksempel

  Fiona er født d. 6. juni 2019. Forældrene skriver hende op til Vuggestuen Vestervang og Kernehuset d. 3. september 2019. Fiona får en garantianciennitet, der hedder 6. oktober 2019 og en ønskeanciennitet til Kernehuset og Vestervang der hedder 6. oktober 2019. Den 1. november 2019 tilføjer forældrene Vesterbo som ønske. Ønsket om Vesterbo får ønskeancienniteten 1. november 2019.

  Når vi anviser et barn til en garantiplads, har datoen for ønskerne ikke den store betydning. De får først betydning, hvis du ønsker at stå på venteliste efter, at du har takket ja til en garantiplads. Det skyldes, at anvisningen til en ønskeplads, når man har en garantiplads, sker alene efter ønskernes anciennitet.

  Du skal dog være opmærksom på vores garantiregler. Du kan læse mere om pasningsgarantien på aarhus.dk/pasningsgaranti

  Eksempel

  Holly er født d. 2. februar 2022. Forældrene skriver hende op til plads d. 3. februar 2022 og med en behovsdato d. 1. december 2022. Holly får ancienniteten 2. juni 2022 (fødselsdag + 4 måneder). D. 7. august 2022 beslutter forældrene at ændre behovsdatoen til 1. januar 2023. Hollys anciennitet er forsat 2. juni 2022.

  Eksempel

  2) Ingvar er født d. 7. juli 2019. Forældrene indmelder ham i en privat vuggestue og skriver ham op til en børnehaveplads d. 3. november 2019 med en behovsdato pr. 1. august 2022, Ingvar skrives ikke op til kommunal vuggestue eller dagpleje. Ingvar har ancienniteten 7. november 2019 til en børnehaveplads pr. 1. august 2022. I løbet af foråret 2021 ønsker forældrene, at Ingvar skal overgå til kommunal vuggestue i stedet for privat. Forældrene ændrer behovsdato for Ingvars børnehaveønske til 1. maj 2021 i stedet for at oprette et vuggestueønske. Da det ikke er muligt at ændre et børnehaveønske til et vuggestueønske, er Ingvar fortsat ikke garanteret et kommunalt tilbud før 1. august 2022. Familien har med andre ord ikke mulighed for at ændre Ingvars børnehaveanciennitet til en vuggestueanciennitet.

  Eksempel

  George er født d. 12. juli 2019 og er skrevet op til institutionen Krokodillehaven som første prioritet og institutionen Møllehuset som anden prioritet d. 14. juli 2019. Begge ønsker får datoen d. 12. november 2019.

  D. 14. november ønsker familien at gøre Møllehuset til deres første prioritet, og de flytter derfor om på de to institutioner, så Møllehuset står som nr. 1 og Krokodillehaven som nr. 2. Datoen er fortsat 12. november 2019.

  Vi må tidligst anvise dit barn en plads 2 måneder før garantidato. Pladsen vil altid tilbydes til d. 1. eller 16. i måneden. På grund af behandlingstid vil det betyde, at du typisk hører noget ca. 1-1½ måned inden garantidato.

  Hvis dit barn ikke er omfattet af vores pasningsgaranti, vil du først høre fra os, hvis det bliver muligt at imødekomme dit ønske.

  Har dit barn søskende i en institution eller dagpleje, kan barnet få søskendefordel til den pågældende institution eller dagpleje.

  Det er ikke muligt at arve en plads efter en søskende i institution eller dagpleje. For at benytte søskendefordelen, skal søskende gå i samme institution eller dagpleje i minimum 14 dage.

  Har forældre fælles forældremyndighed og bor barnet på skift ved forældrene, kan der gives søskendefordel til børn i den familie, hvor barnet har adresse.

  Halvsøskende har søskendefordel, selvom de ikke bor sammen. Vil du gøre brug af søskendefordelen til en halvsøskende, skal du kontakte Pladsanvisning og Elevadministration. Vi gør opmærksom på, at den forælder, som er biologisk forælder til alle børnene, skal have del i den fælles forældremyndighed over de pågældende halvsøskende, for at man kan gøre brug af søskendefordelen ved halvsøskende.

  1. Hvis du takker nej til en tilbudt plads, som ikke er en af dine prioriteter, anser vi garantien for opfyldt, og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor du svarer på tilbuddet.
  2. Hvis du takker nej til en af dine prioriteter på din ønskeventeliste, sletter vi ønsket samt anser garantien for opfyldt, og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor du svarer på tilbuddet.
  3. Hvis du takker nej til en tilbudt plads, som er den eneste prioritet på din ønskeventeliste, sletter vi ønsket og anser garantien for opfyldt, og vi sletter derfor ønsket om en garantiplads. Det betyder, at din opskrivningsanciennitet også bliver slettet. Du vil herefter kunne skrive dit barn op til plads igen, og der vil kunne gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes plads.

  Eksempel: Hvis dit barn får tilbudt en plads pr. 1. april og du svarer nej tak senest d. 28. februar, så fremdateres garantien til 1. maj.
  Svarer du nej efter 1. marts, fremdateres garantien til 1. juni.

   

  1. Hvis du ikke svarer på en tilbudt plads, som ikke er en af dine prioriteter, anser vi garantien for opfyldt og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor din svarfrist udløber.
  2. Hvis du ikke svarer på en tilbudt plads, som er en af dine prioriteter på din ønskeventeliste, sletter vi ønsket og anser garantien for opfyldt og dit barn bliver automatisk fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten fra den dag, hvor din svarfrist udløber.
  3. Hvis du ikke svarer på en tilbudt plads, som er den eneste prioritet på din ønskeventeliste, sletter vi ønsket og anser garantien for opfyldt, og vi sletter derfor ønsket om en garantiplads. Det betyder, at din opskrivningsanciennitet også bliver sletter. Du vil herefter kunne skrive dit barn op til plads igen, og der vil kunne gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes en plads.

  Hvis dit barn sjældent eller aldrig benytter sin plads, kan dit barn blive udmeldt.

  Når dit barn sjældent eller aldrig benytter pladsen, tager dagtilbuddet i første omgang kontakt til dig. Hvis dit barn fortsat ikke benytter sin plads, udmelder vi dit barn.

  Har du ikke truffet aftale om opstart i dagtilbud senest en uge efter startdatoen, kan dit barn blive udmeldt. Der kan herefter gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes en plads indenfor pasningsgarantien.

  En integreret institution er et 0-6 års tilbud, og det betyder, at man er garanteret pasning i samme institution frem til, barnet skal starte i skole.

  Hvis du ønsker en anden institution, når dit barn skal i børnehave, er du naturligvis velkommen til at skrive barnet op til ét ønske til børnehave. Du skal blot være opmærksom på, at du ikke er garanteret et tilbud om en ny børnehave, når dit barn allerede går i en integreret institution.

   

  Sidst opdateret: 21. juni 2024