Gå til hovedindhold

Særlige virksomhedsindsatser

I Aarhus Kommune har vi forskellige virksomhedsindsatser og beskæftigelsestilbud, som skal hjælpe dig i beskæftigelse eller uddannelse på ordinære vilkår.

 • Læs op

Indhold

  Virksomhedsindsatserne og beskæftigelsestilbuddene er målrettet bestemte målgrupper:

   

  Mikrolån - fra ledig til selvstændig

  Har du et ønske om at blive selvstændig? Modtager du kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge eller er visiteret til fleksjob og kan være omfattet af bestemmelserne om en revalideringsindsats, så kontakt din jobkonsulent.

  Morfeus - på vej i job eller uddannelse, for borgere med skizofreni

  Er du mellem 18 og 40 år, og er du diagnosticeret med skizofreni? Så kan projektet Morfeus være noget for dig.

  Team Futurum - Virksomhedsrettet indsats for borgere med psykisk sårbarhed

  Har du en videregående uddannelse eller har du afbrudt din videregående uddannelse? Er du ledig eller sygemeldt med psykisk sårbarhed?

  I job med handicap – en indsats for dig med en funktionsnedsættelse

  Har du en funktionsnedsættelse, og oplever du et behov for ekstra støtte til at få fodfæste på arbejdsmarkedet? Så har Jobcenter Aarhus en indsats, som kan hjælpe dig.

  SORAS - beskæftigelse for voksne med autisme

  Nu kommer virksomhedskonsulenten fra Jobcenter Aarhus to dage om uge i SORAS. Det betyder, at du nu holder møder med virksomhedskonsulenten fra Jobcenter Aarhus på SORAS.

  JOBstien - for borgere med udviklingshæmning og med udviklingsforstyrrelser

  Jobcenter Aarhus har udviklet et særligt forløb for borgere med udviklingshæmning og med udviklingsforstyrrelser, der ønsker at blive en del af arbejdsmarkedet. Forløbet, som hedder JOBstien, er et tilbud til borgere med udviklingshæmning og med udviklingsforstyrrelser, der ønsker et arbejde.

  Virksomhedsøvebaner – på vej i fleksjob

  Projekt ”Virksomhedsøvebaner – på vej i fleksjob” er et tilbud til fleksjobvisiterede borgere med udfordringer i forhold til at indgå på en arbejdsplads. Formålet med projektet er at deltagerne kommer i fleksjob.

  Sidst opdateret: 9. oktober 2023