Gå til hovedindhold

Personlig Assistance

Har du en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage dit job, så kan jobcentret bevillige dig en personlig assistent.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du har en varig og betydelig begrænsning i din fysiske eller psykiske funktionsevne, og har heraf behov for hjælp i dit job eller beskæftigelsesrettet tilbud, har du mulighed for at få bevilliget personlig assistance.

  Jobcentret anvender et dialogskema til vurderingen af betydningen af din funktionsevne og om nedsættelsen er foreneligt med dit arbejde.

  Print dialogskemaet her 

  Du kan ansøge om personlig assistance via henvendelse til jobcentret. Se kontaktoplysninger i højre side.

  Hvis du er i arbejde

  Hvis du er ansat i et ordinært job, fleksjob, selvstændig, seniorjobber eller ledig i praktik/løntilskud, kan du være omfattet af personlige assistance ordningen.

  Den personlig assistent må kun hjælpe med praktiske opgaver som kompensere for din funktionsnedsættelse. Det faglige indhold i opgaven skal du selv kunne udføre. Ordningen må ikke give en merbeskæftigelse til din arbejdsplads, eller fungere som vikardækning.

  Ved ansøgning om ordningen kommer jobcentret ud på din arbejdsplads. Sammen med dig og din arbejdsgiver afklarer jobcentret dit behov for personlig assistance.

  Den personlige assistance kan være en ansat på din arbejdsplads eller fra fx et vikarfirma/tolkefirma.

  Jobcentret følger løbende op på ordningen og bruger et opfølgningsskemaet til formålet.

  Print opfølgningsskemaet her

  Særligt for døvetolkning

  Hvis du har en hørenedsættelse eller er døv, kan du få personlig assistance til tolkning på din arbejdsplads.

  Tro og love erklæring

  Når du bestiller en tolk, skal du undersøger om der er økonomisk interesse mellem dig og tolken, samt tolken og din arbejdsgiver. Det kan være fx om de er i familie mv. Hvis der ikke er tilfældet, skal alle parter før tolkningen underskrive en tro og love erklæring herpå. Den skal indsendes til din jobkonsulent i jobcentret.

  Hvis det er en økonomisk interesse, skal du kontakte din jobkonsulent, og jobcentret vil afgøre om tolkningen er muligt.

  Erklæringen skal kun foreligge ved første tolkning, hvis du skifter tolk eller arbejdsplads, skal den foreligge på ny.

  Tolken kan ikke få betaling, hvis erklæringen ikke foreligger.

  Print "Tro og love-erklæringen" her

  Kvittering

  Hvis det er nødvendigt at aflyse en tolkning, skal du være obs på det enkelte tolks frister for aflysning. Hvis fristen overskride skal kommunen betale for tolkningen.

  Når du har modtaget en ydelse fra din tolk, skal du kvittere for modtagelse. Dette gælder også ved aflysninger af tolkningen, hvor fristen for aflysning er overskredet. Hvis du anvender den samme tolk, kan I lave en oversigt pr. mdr. og underskrive denne.

  Tolken kan ikke få betaling, hvis der ikke medsendes en kvittering ved fremsendelse af fakturaen til jobcentret.

  Hvis du er under videre- eller efteruddannelse

  Når du deltager i videre – eller efteruddannelse, kan du få personlig støtte grundet din funktionsnedsættelse. Den personlig assistance må ikke varetage den faglige indhold på uddannelsen, men hjælpe dig med fx skrivning af notater, hent at udprint, døvetolkning og struktur på opgaver mv.

  Sidst opdateret: 17. august 2023