Gå til hovedindhold

Fortrinsadgang

Er det vanskeligt for dig at få et job på det almindelige arbejdsmarked pga. et handicap, og er du ellers i øvrigt kvalificeret, kan du have fortrinsadgang til en ledig stilling ved en offentlig arbejdsgiver.

 • Læs op

Indhold

  Fortrinsadgang for dig med handicap giver mulighed for at komme til ansættelsessamtale til opslåede stillinger ved en offentlig arbejdsgiver, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv.

  Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Kommunale fællesskaber
  • Statslige institutioner
  • Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige tilskud

  Hvad betyder fortrinsadgang?

  Fortrinsadgang eller fortrinsret betyder, at personer med et handicap skal inviteres til en ansættelsessamtale, hvis de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling er opfyldt.

  Kravet om fortrinsret bortfalder, hvis arbejdsgiveren vælger at ansætte en person, der allerede er ansat i virksomheden.

  Du kan selv i din ansøgning gøre opmærksom på, at du ønsker fortrinsadgang.

  Hvis du ikke tilbydes jobbet, skal arbejdsgiver skriftligt redegøre til jobcentret hvorfor stillingen besættes til anden side. Dette skal ske før stillingen bliver besat. Jobcentret kan på den baggrund gå i dialog med arbejdsgiver ift. om de bl.a. har kendskab til handicapkompenserende ordninger, og dermed alligevel vælger dig til stillingen.

  Hvis jobcentret har kendskab til en ledig stilling ved en offentlig arbejdsgiver, og vi vurderer at du som ledig kan bestride stillingen, så kan vi rette henvendelse til arbejdsgiver om muligheden for ansættelse af dig.

  Pligten til at indkalde til en ansættelsessamtale er gældende hver gang der er en ledig stilling, også hvis der er tale om samme stillingsstype.

  Hvis du søger en stilling i Jobcenter Aarhus og er bosat i Aarhus Kommune, vil din ret til fortrinsadgang blive behandlet af Odder Kommune.

  Hvem kan få fortrinsadgang?

  Hvis du vurderer, at du har et handicap, kan du søge om fortrinsadgang. Det er ikke et krav, at du er ledig.

  Sidst opdateret: 13. august 2023