Gå til hovedindhold

Aktivitetstilbuddet Kileparken

Aktivitetstilbud til voksne med udviklingshæmning og autisme og med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og omsorg.

 • Læs op

Indhold

  Vi tilbyder forskellige aktiviteter. I planlægning af dagligdagen forsøger vi at give borgerne positive oplevelser, mulighed for udvikling og en meningsfuld hverdag.

  Bevægelse en stor del af hverdagen, fx har vi daglige gåture i nærområdet, og der er mulighed for at deltage i fx løb og ridning. Vi tager afsted på oplevelsesture i naturen eller på udflugter med kulturelle formål. Vi har desuden et kreativt værksted, og der er mulighed for lave individuelle aktiviteter som musik, film og at arbejde med computer. Vi har en bålhytte, hvor vi tit laver bål og mad over bål. Vi har mange faste traditioner som idrætsdag, diskofest og arrangementer for borgerne op til højtider.

  Borgerne har mulighed for at deltage i diverse praktiske opgaver. Vi tilpasser vores beskæftigelse og aktiviteter efter den enkelte borgers behov, færdigheder, motivation og interesser. Vi lægger vægt på, at borgeren har størst mulig indflydelse på dagligdagen.

  Vores pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den særlige pædagogiske metode TEACCH, som er målrettet mennesker med autisme. Vi arbejder med visuel, genkendelig struktur, der er med til at give den enkelte borger sikkerhed og tryghed i hverdagen.

  Vi giver tilbud til 37 borgere.

  Personalet

  Personalet er pædagogisk uddannet, afløsningspersonalet er uuddannet.

  Lovgrundlag

  Kileparken er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning.

  Sidst opdateret: 23. april 2024