Gå til hovedindhold

Akut hjælp

Her kan du få et overblik over muligheder for hjælp og kontakt uden for normal arbejdstid.

 • Læs op

Indhold

  112 er politiets alarmnummer. Det skal kun bruges ved akut udrykning og livsfare.

  Hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

  114 er politiets servicenummer, som skal benyttes, hvis:

  • du vil anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er akut behov for politiets udrykning
  • du har brug for oplysninger eller vejledning om f.eks. tilladelser eller lignende, der udstedes af politiet
  • du har oplysninger eller tip til politiet om en forbrydelse eller lignende

   

   

  Læs mere om servicenummeret 114

  Er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du kontakte egen læge eller lægevagt.

  • Hverdage fra kl. 8 til 16: Ring til egen læge.
  • Fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.

  Læs mere om lægevagt og skadestue på Region Midtjyllands hjemmeside

  Børnetelefonen er åben hele døgnet

  Du kan ringe, chatte eller skrive til BørneTelefonen, lige når du vil. Også om natten – og på helligdage osv.

  Ring på 116 111

  Besøg BørneTelefonens hjemmeside

   

  Børn- og Ungevagten tager sig af myndighedsopgaver i forhold til børn og unge.

  Læs mere om Børn og Ungevagten

  Social- og Psykiatrivagten tilbyder telefonisk rådgivning til borgere, der akut har brug for hjælp, råd og vejledning hvad enten det drejer sig om krise, psykisk sygdom, personlige eller sociale problemer eller om regler og systemer. Vi har åbent alle dage klokken 16-24.

  Læs mere om Social- og Psykiatrivagten

   

  Fra 24-07 varetages telefonisk rådgivning i forhold til psykisk sårbarhed af Psykiatrisk rådgivning i Region Midtjylland.

  Psykiatrisk rådgivning

  Har du akut brug for hjælp i dagtimerne skal du kontakte hjemmeplejen i det lokalområde, hvor du bor.

  Uden for normal arbejdstid kan du kontakte døgnplejen  via brandstationen på telefon 86 12 10 21. Telefonnummeret må kun bruges i akutte tilfælde:

  efter kl. 15.00 på hverdage
  i weekender
  på helligdage

   

   

  Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som udsættes for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du kan underrette anonymt.

  Underret som privatperson

  Underret som professionel

  Har du ingen varme? Se, om din adresse er omfattet af en driftsforstyrrelser i fjernvarmen på Kredsløbs (tidligere AffaldVarme Aarhus) hjemmeside.

  Se om der er problemer med fjernvarmen på din adresse

  Uheld med farlige eller forurenende stoffer kan være til fare for miljøet.

  Læs mere om hvem du skal kontakte ved miljøuheld

   

  Send et BorgerTip, hvis du ser et skævt skilt, et hul i vejen eller et væltet træ. 

  Aarhus BorgerTip er en app og onlineformular, hvor du kan give Aarhus Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen.

  Læs mere om Borgertip.

   

  Sidst opdateret: 1. december 2023