Gå til hovedindhold

Hvad gør du ved miljøuheld?

Opstår der et miljøuheld, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt.

 • Læs op

Indhold

  • Ring 112
  • Hjælp personer ud af fareområdet
  • Yd førstehjælp hvis nødvendigt
  • Følg brandvæsnets anvisninger.

  Østjyllands Brandvæsen sørger selv for at tilkalde Miljøvagten.

  • Ring til Østjyllands Brandvæsen på 86 76 76 76
  • Forsøg at begrænse skaderne ved at følge brandvæsnets anvisninger.

  Østjyllands Brandvæsen sørger for at tilkalde Miljøvagten.

  • Dit navn
  • Hvor du ringer fra
  • Hvad er problemet?
  • Hvad er omfanget af evt. involverede og tilskadekomne?
  • Hvor er det sket (så præcist som muligt)
  • Oplys telefonnummer og opholdssted de næste timer

  Miljøuheld er hændelser, som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand eller jord, samt uheld hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer.

  Et typisk miljøuheld kan være udslip af olie eller kemikalier til kloakken eller jorden.

  Forurenende eller farlige stoffer kan være luftformige, flydende eller i fast form.

  Nogle stoffer er både sundhedsskadelige og forurenende – fx ætsende, giftige og brandfarlige stoffer, mens andre stoffer ikke i sig selv er sundhedsfarlige men kan forurene omgivelserne.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023