Gå til hovedindhold

Vejlav

Det kan være en god idé, at du og dine naboer opretter et vejlav, når jeres vej bliver omklassificeret.

 • Læs op

Indhold

  Et vejlav er en sammenslutning af grundejere, der er gået sammen om at varetage grundejernes fælles interesser i forhold til drift og vedligeholdelse af en privat fællesvej. Vejlavet fungerer som bindeled mellem grundejerne på vejen og sørger fx for at have styr på økonomien og for at sætte gang i reparationer af vejen, når det er nødvendigt.

  Desuden kan vejlavet repræsentere grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af vejen, ønske om ændringer, ændringer i lokalplanen m.m.

  Vejlavet skal overholde almindelig foreningsret dvs. have et formål, vedtægter, en bestyrelse samt en besluttende generalforsamling.

  Et vejlav giver mulighed for, at man i fællesskab kan opspare en kapital, så den enkelte grundejer ikke får en regning, når der engang skal ny belægning på vejen. 

  Et vejlav kan danne ramme om fælles aktiviteter omkring vejen og er i mange tilfælde et gavnligt mødested for vejens beboere. Herigennem kan det aftales, om man vil anskaffe fælles redskaber, holde vejfest, etablere nabohjælp eller ansøge om bump på vejen. Medlemskab er kun en fordel for den, der ønsker det. Man skal stadig vedligeholde vejstykket ud for sin egen ejendom og følge de påbud om istandsættelse, som kommunen udsteder, hvis man ønsker at stå udenfor.

  Du bestemmer helt selv, om du vil være med i det vejlav, der måtte være på din vej. Aarhus Kommune kan ikke tvinge grundejere til at være medlem af et vejlav, men vi anbefaler grundejere at være det, da det giver nogle klare fordele såsom fællesskab om drift og vedligehold af vejen.

  Uanset om du er med i et vejlav eller ej, har du som grundejer stadig vedligeholdelsespligten ud for din ejendom. Som udgangspunkt i din grunds facade og ud til midten af vejen.

  Et vejlav dannes ved at stifte en forening, hvor grundejerne kan være medlem. 

  Vejlavet skal overholde almindelig foreningsret dvs. have et formål, vedtægter, en bestyrelse samt en besluttende generalforsamling.

  Aarhus Kommune anbefaler, at vejlavet opretter et cvr.nr., så vedtægter kan tinglyses og en fælles konto kan oprettes i banken. 

  Teknik og Miljø tilbyder et møde med grundejere om dannelse af vejlav. Teknik og Miljø deltager ikke i stiftende generalforsamlinger for vejlav, men svarer gerne på spørgsmål.

  Materiale til oprettelse af vejlav:

  Her kan du hente et sæt standardvedtægter til oprettelse af et vejlav 

  Her kan du læse om oprettelse af CVR. nr.

  Hvis du er medlem af et vejlav, skal du følge foreningens vedtægter samt de lovlige beslutninger, der bliver truffet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

  Det er vejlavets bestyrelse, der skal sørge for, at vejlavets vedtæger overholdes.

  Et vejlav har ikke nogen bemyndigelse i forhold til de grundejere, der ikke er medlem at vejlavet.

  Sidst opdateret: 11. april 2024