Gå til hovedindhold

Skal du bygge carport, garage eller drivhus?

Du skal have styr på reglerne, inden du opfører et nyt drivhus, legehus, en carport eller en anden småbygning på din grund.

 • Læs op

Indhold

  Garager, carporte, udhuse, drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser og lignende betegner vi som mindre byggerier. Inden du køber eller begynder at opføre nyt, skal du kende reglerne.

  Dine småbygninger på din grund må højst have et samlet areal på 50 kvm. Det er altså ikke den enkelte bygnings størrelse, der er afgørende, men det samlede areal for alle småbygninger.

  Hvis det samlede areal ikke overstiger 50 kvm, må du opføre småbygninger uden byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at der er andre regler, du fortsat skal følge.

  Du skal altid følge reglerne i bygningsreglementet, hvis du opfører bygninger uden byggetilladelse. Kan du ikke holde dig inden for reglerne her, skal du søge tilladelse eller dispensation hos os. Du må ikke begynde på arbejdet, før du har en tilladelse.

  Udover bygningsreglementet kan der være bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter, tinglysninger og deklarationer, der kan have indflydelse på dit byggeri. Hvis du ikke kan overholde alle bestemmelser, skal du også søge tilladelse eller dispensation.

  Find reglerne i Bygningsreglementet

  Tjek lokalplaner mv. på ois.dk

  Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil bygge en integreret garage eller carport, da det er en udvidelse af etagearealet. Integreret betyder, at den ligger under sammen tagkonstruktion som boligen.

  Hvis du vil bruge en bygning anderledes end tidligere, skal du søge byggetilladelse. Det gælder fx, hvis du vil inddrage et udhus til beboelse.

  Selvom dit byggeri ikke kræver en byggetilladelse er du stadig forpligtiget til at indberette byggeriet til BBR.

  Selvom dit byggeri ikke kræver tilladelse, skal du alligevel sende oplysninger til BBR om det.

  Du skal oplyse om:

  • Anvendelse
  • Antal kvadratmeter
  • Udvendige materialer

  Se nedenstående link for indberetningsskema, BY240

  Hvis du har bygget mere end en bygning, skal oplysningerne registreres pr. bygning. Du skal altid angive arealer som bruttoarealer - det vil sige inkl. ydervægge.

  Læs mere om BBR

  Hvis du får brug for en byggetilladelse til en carport, garage eller lign., skal du betale gebyr. 

  Læs mere om gebyrerne

  Sidst opdateret: 10. januar 2024