Ældreboliger

Du har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi du har nået en høj alder eller har problemer med trapperne i din opgang eller bolig. I de tilfælde vil vi i stedet anbefale, at du får en bolig i stueplan eller i en ejendom med elevator.

Det er en god ide at melde sig ind i en privat eller almen boligforening i god tid.

For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig, skal du som udgangspunkt have brug for pleje og praktisk hjælp samt et behov for at bo i en handicapvenlig bolig.

At bo i et miljø med ældreboliger kan give dig mulighed for at spise på lokalcentret og deltage i nye fællesskaber, træning og aktiviteter. Ældreboligen kan, pga. indretningen, også være med til at gøre dig mere selvhjulpen i forhold til at klare hverdagen.

Aarhus Kommunes ældreboliger er toværelses lejligheder. Boligerne kan ligge i nærheden af et lokalcenter eller fx være en selvstændig bebyggelse.

 

For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig, skal du have:

  • et behov for pleje og praktisk hjælp samt
  • et handicap der betyder, at du har et varigt behov for specialindrettet bolig

Hvis du har et ønske om at flytte, fordi du har problemer med trapper i din opgang eller bolig, kan du ikke få en ældrebolig. Dit boligbehov kan i stedet imødekommes med en almindelig bolig i stueplan eller i en ejendom med elevator.

Du skal kontakte Sundhed og Omsorgslinjen eller en borgerkonsulent for at blive visiteret til en plejebolig eller ældrebolig. Herefter vil vi afklare dit behov i en samtale. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder – f.eks. en pårørende eller en bekendt - med til samtalen, ligesom din læge kan inviteres, hvis du ønsker det.

Under samtalen drøfter vi dine ønsker og behov, og borgerkonsulenten orienterer dig om de tilbud og muligheder, der er. Efter samtalen vurderer borgerkonsulenten, hvilken type bolig der egner sig bedst til dig.

Du kan frit vælge mellem boliger i Aarhus Kommune, og du kan blive skrevet op til flere bestemte bebyggelser.

Folketinget har indført en plejeboliggaranti. Det betyder, at du skal være tildelt en plejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis du ønsker en bestemt, navngiven bebyggelse.

Det er gratis at blive noteret på emnelisten til en garantiventebolig. Garantien omfatter alle plejeboliger i Aarhus Kommune.

Alle boligerne tildeles efter behov, dvs. at den person, der har det største behov, får den første ledige bolig.

For at blive visiteret til en bolig skal du henvende dig til Sundhed og Omsorgslinjen på tlf. 87 13 16 00.

Tildelingen af boligerne foregår hos Boligtildelingsteamet i Sundhed og Omsorgslinjen, som kan kontaktes direkte på tlf. 87 13 16 18 alle hverdage kl. 9-12 og via Digital Post til Sundhed- og Omsorgslinjen. Her kan du få oplysninger om de enkelte boliger. Du kan også oplyse om evt. ændringer i din situation.

Spørgsmål om indskud, husleje, lejekontrakt m.m. kan rettes til Boligadministrationen på tlf. 89 40 66 44 mandag til onsdag kl. 9-12 og fredag 9.30-12 og på mail: boligadm@mso.aarhus.dk

Borgere fra andre kommuner

Hvis du søger ældre- eller plejebolig i Aarhus Kommune, og du ikke er bosiddende i kommunen, skal du henvende dig til din bopælskommune for at blive godkendt til en ældre- eller plejebolig der først. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om ældre- eller plejebolig i Aarhus Kommune.

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig eller ældrebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen.

Ældre- og plejeboliger administreres på samme måde som boligforeningsboliger. Det betyder, at der indgås lejekontrakt, og man betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig, og din reelle udgift varierer efter, hvor meget du får i boligstøtte. I vores boligkatalog kan du finde den aktuelle husleje for de enkelte boliger.

Gå til boligkatalog

Du skal ansøge om boligstøtte digitalt på borger.dk. Hvis du ikke kan det, skal du kontakte Borgerservice, som kan fritage dig fra at ansøge digitalt. 

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Læs mere om boligstøtte

Få hjælp til digital selvbetjening

Du har mulighed for at få lån til indskud i ældreboliger og plejeboliger. 

Ansøgning om lån til indskud skal ske senest fire uger efter dato for indflytningen. Ansøgninger efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.  

Du skal ansøge digitalt via borger.dk. Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du henvende dig hos Borgerservice på Dokk1.

Læs mere om lån til indskud

Få hjælp til digital selvbetjening

Hvem skal jeg sende lejekontrakten til?

Send lejekontrakten til Boligadministrationen, Søren Frichs Vej 36G, 8230 Åbyhøj.

Eller send den indscannet via digital post

Hvor skal jeg hente nøglen?

Nøglen udleveres af pedellen på lokalcentret i området, som boligen er tilknyttet.

Må jeg holde husdyr?

Du kan se din afdelings regler om husdyr i boligkataloget ved at søge efter din bolig.

Gå til boligkataloget

El

El opkræves oftest direkte hos el-selskabet. Det står i huslejekontrakten, hvorvidt det er tilfældet. Du kan frit vælge el-selskab.

Vand og varme

Du kan læse, hvem der leverer vand og varme i vedligeholdelsesreglementet. Du kan ikke selv vælge leverandør af vand og varme.

Kan jeg opsige min tv-pakke?

Om du kan opsige din tv/antenne-pakke (antenne) afhænger af, om din forening har en basis- eller stor tv-pakke.

Send en skriftlig anmodning om opsigelse af antennepakken til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato. 

Send din anmodning sikkert via digital post

Kan jeg bruge antennestikket til internet?

Antennestikket kan ikke bruges til internet.

Kan jeg vælge en anden leverandør?

Hvis ejendommen er forsynet med en foreningsaftale (stor tv-pakke) kan man ikke skifte leverandør ved at benytte antennestikket.

Hvis der er basispakke og man får lukket for signalet kan man forhøre sig ved andre selskaber, men man kan, som udgangspunkt, ikke benytte antennestikket.

Hvordan opsiger jeg boligen?

Send en skriftlig anmodning om opsigelse til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato.

Du kan også bruge digital post

Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelsen?

Der hæftes højest for husleje i den løbende måned + 3 måneder.

Hvornår skal boligen tømmes?

Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. De 14 dage skal bruges til istandsættelse.

Der hæftes fortsat for husleje, varme, vand, el og antenne i perioden for istandsættelse jf. lejeloven.

Hvem skal nøglen afleveres til?

Når boligen er tømt og rengjort eller senest ved fraflytningssynet kan nøglen afleveres til pedellen på lokalcentret.

Hvem udstedes tilgode-havende/flytteregning til?

Tilgodehavender til fraflyttere udbetales til deres NemKonto.

Ved dødsbo sendes tilgodehavende eller regningen til bobehandler.