Gå til hovedindhold

Ældreboliger

At flytte i ældrebolig kan være en hjælp til at du kan bevare dine funktioner og leve et socialt og selvstændigt hverdagsliv. Boligens placering og nærmiljø giver dig mulighed for at indgå i fællesskaber med samvær og aktiviteter med andre.

 • Læs op

Indhold

  Ældreboligen kan, med sin handicapvenlige indretning, være med til at gøre dig mere selvhjulpen i forhold til at klare hverdagen. At bo i et miljø med ældreboliger giver dig desuden mulighed for at spise i folkehuset og deltage i nye fællesskaber, træning og aktiviteter.

  I vores vurdering, om du er berettiget til en ældrebolig, vil vi kigge på hele din, og din eventuelle ægtefælles, livssituation, fysiske formåen og generelle trivsel.

  Se vores katalog over boliger

  For at du kan komme i betragtning til en ældrebolig, ser vi på, om flytningen til en ældrebolig kan bevirke, at du kan opretholde en så selvstændig livsførelse som muligt, herunder forebygge ensomhed ved at give dig mulighed for at indgå i sociale fællesskaber med de øvrige beboere. Vi ser også på dit behov for en handicapvenlig indretning i boligen.

  Vi ved, at der er både fordele og ulemper ved at flytte, og vi vil gerne finde den bedste løsning i samarbejde med dig. En ældrebolig er ikke altid den bedste løsning. Nogle af dine behov vil måske kunne imødekommes i en almindelig bolig i stueplan eller i en ejendom med elevator. Det kan derfor være en god idé at melde sig ind i en privat eller almen boligforening i god tid.

  Du kan kontakte Sundhed og Omsorgslinjen og få vejledning samt rådgivning om bolig. Her kan du også få mere at vide om, hvad dit næste skridt er i forhold til evt. at blive visiteret til en ældrebolig. Vi kan kontaktes på tlf. 87 13 16 00 eller via linket "Skriv sikkert til os" til i højre side.

  Som ved alle henvendelser og kontakter til kommunen er du altid velkommen til at invitere en bisidder med til samtalen – fx en pårørende, en bekendt eller din læge.

  Hvis du bliver visiteret til en ældrebolig, kan du frit vælge mellem boliger i Aarhus Kommune, og du kan blive skrevet op til flere bestemte bebyggelser. Alle boligerne tildeles efter behov, dvs. at den person, der har det største behov, får den første ledige bolig.

  Tildelingen af boligerne foregår hos Boligtildelingsteamet i Sundhed og Omsorgslinjen, som kan kontaktes alle hverdage undtagen onsdag direkte på tlf. 87 13 16 18 kl. 9-11 og via Digital Post til Sundhed- og Omsorgslinjen. Her kan du få oplysninger om de enkelte boliger. Her kan du også oplyse om evt. ændringer i din situation.

  Spørgsmål om indskud, husleje, lejekontrakt m.m. kan rettes til Boligadministrationen på tlf. 89 40 66 44 mandag til onsdag kl. 9-12 og fredag 9.30-12 og via Digital Post til Boligadministrationen

  Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i ældreboligen. Den længstlevende har ret til at blive boende i ældreboligen.

  Hvis du bor i Aarhus Kommune og søger ældrebolig i en anden kommune, skal du henvende dig til Sundhed og Omsorgslinjen. Se også afsnittet ovenfor: ”Hvordan får jeg en ældrebolig?”. Du skal opfylde kriterierne for ældrebolig både i Aarhus Kommune og i den kommune, du ønsker at bo i.

  Hvis du bor i en anden kommune og søger ældrebolig i Aarhus Kommune, skal du henvende dig til din bopælskommune for at blive godkendt til en ældrebolig der. Herefter hjælper de dig videre med en ansøgning om ældrebolig i Aarhus Kommune. Du skal opfylde kriterierne for ældrebolig både i din bopælskommune og i Aarhus Kommune.

  Aarhus Kommunes ældreboliger er toværelseslejligheder. Boligerne kan ligge i nærheden af et folkehus eller i en selvstændig bebyggelse. Boligerne er handicapvenligt indrettet, så der er plads til eventuelle hjælpemidler. Et mindre køkken indgår og kan eventuelt være en integreret del af stuen.

  Ældre- og plejeboliger administreres på samme måde som boligforeningsboliger. Det betyder, at der indgås lejekontrakt, og man betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig, og din reelle udgift varierer efter, hvor meget du får i boligstøtte. I vores boligkatalog kan du finde den aktuelle husleje for de enkelte boliger.

  Gå til boligkatalog

  Du skal ansøge om boligstøtte digitalt på borger.dk. Hvis du ikke kan det, skal du kontakte Borgerservice, som kan fritage dig fra at ansøge digitalt. 

  Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

  Søg om boligestøtte på borger.dk

  Du har mulighed for at få lån til indskud i ældreboliger og plejeboliger. 

  Ansøgning om lån til indskud skal ske senest fire uger efter dato for indflytningen. Ansøgninger efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.  

  Du skal ansøge digitalt via borger.dk. Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du henvende dig hos Borgerservice på Dokk1.

  Søg om lån til indskud på borger.dk

  Hvem skal jeg sende lejekontrakten til?

  Send lejekontrakten til Boligadministrationen, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.

  Eller send den indscannet via digital post

  Hvor skal jeg hente nøglen?

  Nøglen udleveres af pedellen i et folkehus i området, som boligen er tilknyttet.

  Må jeg holde husdyr?

  Du kan se din afdelings regler om husdyr i boligkataloget ved at søge efter din bolig.

  Gå til boligkataloget

  El

  El opkræves oftest direkte hos el-selskabet. Det står i huslejekontrakten, hvorvidt det er tilfældet. Du kan frit vælge el-selskab.

  Vand og varme

  Du kan læse, hvem der leverer vand og varme i vedligeholdelsesreglementet. Du kan ikke selv vælge leverandør af vand og varme.

  Kan jeg opsige min tv-pakke?

  Om du kan opsige din tv/antenne-pakke (antenne) afhænger af, om din forening har en basis- eller stor tv-pakke.

  Send en skriftlig anmodning om opsigelse af antennepakken til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato. 

  Send din anmodning sikkert via digital post

  Kan jeg bruge antennestikket til internet?

  Antennestikket kan ikke bruges til internet.

  Kan jeg vælge en anden leverandør?

  Hvis ejendommen er forsynet med en foreningsaftale (stor tv-pakke) kan man ikke skifte leverandør ved at benytte antennestikket.

  Hvis der er basispakke og man får lukket for signalet kan man forhøre sig ved andre selskaber, men man kan, som udgangspunkt, ikke benytte antennestikket.

  Hvordan opsiger jeg boligen?

  Send en skriftlig anmodning om opsigelse til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato.

  Opsigelsesblanket kan downloades hér

  Du kan også bruge digital post

   

  Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelsen?

  Der hæftes højest for husleje i den løbende måned + 3 måneder.

  Hvornår skal boligen tømmes?

  Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. De 14 dage skal bruges til istandsættelse.

  Der hæftes fortsat for husleje, varme, vand, el og antenne i perioden for istandsættelse jf. lejeloven.

  Hvad skal der foretages inden syn af boligen?

  Boligen skal klargøres til istandsættelse ved maler.
  Manglende klargøring iværksættes af udlejer på regning over flytteopgørelse.

  Klargøringen omfatter:

  • Boligen tømmes for møbler.
  • Lejers pålagte tæpper- eller anden gulvbelægning fjernes, incl. diverse tæppelister.
  • Møbelgenstande og tæpper m.v. må fjernes fra ejendommen, evt. som “STORSKRALD”.
  • Nedtagning af lejers ophængte lamper.
  • Gardiner og persienner nedtages og fjernes.
  • Skabe og skuffer ryddes og rengøres / afvaskes udvendig og indvendig.
  • Træværk- og dørplader, karme og indfatninger, fodlister m.v. afvaskes.
  • Vindueskarme- og rammer afvaskes og ruder pudses udvendig og indvendig.
  • Emhætte og -filter, køleskab m. fryser, kogebord og ovn rengøres.
  • Hulrum i radiatorer og mellem radiatorer og væg støvsuges.
  • Closét, vaske og blandingsbatterier rengøres.
  • Gulve rengøres / afvaskes. Fastgroede kalkaflejringer fjernes.
  • El-afbrydere, el-dåser, kaldeanlæg og lignende rengøres.
  • Pulterrum ryddes og fejes  - efterlades ulåst.
  • Evt. bordovn, underskabe på hjul og antenneledning er boligudstyr der skal være til stede i boligen på synstidspunktet.

  Hvem skal nøglen afleveres til?

  Når boligen er tømt og rengjort eller senest ved fraflytningssynet kan nøglen afleveres til pedellen i folkehuset.

  Hvem indkalder til syn af boligen?

  Via Skifteretten eller over for oplyst bobestyrer indkalder Boliger synsforretning i lejligheden i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser.

  Hvem udstedes tilgode-havende/flytteregning til?

  Tilgodehavender til fraflyttere udbetales til deres NemKonto.

  Ved dødsbo sendes tilgodehavende eller regningen til bobehandler.

  Se også vores flytteguide

  Vi har et team af synsmedarbejdere i Boligsyn - de forestår indflytnings- og fraflytningssyn i
  alle vores boliger.

  Aftale om tidspunkt for afholdelse af indflytnings-og fraflytningssyn skal foregå direkte med synsmedarbejderne.


  Synsmedarbejderne kontaktes i telefontiden - hverdage kl. 8.00-10.00 - enten:

                             • pr. mail til: boligsyn@mtm.aarhus.dk 

                                                          eller

                              • pr. telefon på tlf. nr. 8713 4001

  Sidst opdateret: 23. april 2024