Gå til hovedindhold

3.0 Hvor og hvornår kan du have udeservering?

Som ansøger har du stor indflydelse på udformningen og placeringen af dit udeserveringsareal. Der er dog en række retningslinjer, der skal følges.

 • Læs op

Indhold

  Efter en konkret vurdering af, hvilket areal der skal benyttes, har du store muligheder for at præge udseendet på din udeservering. Vi har dog nogle regler og retningslinjer af hensyn til den øvrige færdsel og for at sikre et pænt helhedsindtryk.

  Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at finde en løsning, som passer til dig, inden for de rammer der er. Overholdes gældende regler ikke, kan vi desværre blive nødt til at inddrage den givne tilladelse.

  Du skal være opmærksom på:

  1. En udendørsservering i brug må højst fylde så meget, at der som hovedregel er mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne kan komme uhindret forbi. Det gælder både for gratis og afgiftspligtige områder.
  2. På torve og pladser giver kommunen tilladelse til udendørsservering i det omfang, det er foreneligt med den øvrige brug af pladsen.
  3. Selvom du eventuelt har godkendelse til særlig åbningstid, f.eks. i forbindelse med specielle arrangementer, gælder denne ikke for udeserveringen.
  4. Uden for åbningstid skal parasolfødder og alt inventar fjernes.
  5. Der kan blive stillet krav om at begrænse antallet af borde og stole, hvis det ved den daglige drift viser sig, at udeserveringen er til gene for færdslen, sikkerheden, fremkommeligheden eller tilgængeligheden. Denne vurdering foretages af Aarhus Kommune.
  6. Udeserveringen skal lukke senest kl. 24.00 på hverdage og søndage samt kl. 02.00 nætterne efter fredage, lørdage og nætterne op til skæve helligdage. Oprydning må ikke give anledning til væsentlig støj og skal afsluttes senest 15 minutter efter ovennævnte tidspunkt. Der kan bestemmes, at udeserveringen skal lukke tidligere på baggrund af beliggenheden mv. og omstændighederne i øvrigt.
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023