Vil du søge om en stadeplads i Aarhus?

Der findes to typer stadepladser i Aarhus Kommune: midlertidige og stationære. På denne side finder du retningslinjer og en formular til at ansøge om en stationær stadeplads til fx en pølsevogn eller en salgsbod.

De midlertidige stadepladser findes i dag på Ingerslevs Boulevard og Skt. Clemens Torv. Er du interesseret i en plads, skal du kontakte de lokale administratorer:

  • Ingerslev Boulevard: Aarhus Torvehandlerforening v/Steffen Danielsen, 40 46 65 45.
  • Skt. Clemens Torv: Drift og Anlæg, byensanvendelse@aarhus.dk, 89 40 44 00.

Inden du ansøge, anbefaler vi altid, at du følger denne vejledning

Første skridt til en stationær stadeplads er at ansøge om at benytte det areal, hvor du ønsker, at stadepladsen skal stå. Det er denne ansøgning, du finder information om her på siden.

Når du har ansøgt og fået godkendelse til at benytte arealet, skal du i de fleste tilfælde indhente en byggetilladelse.

Søg om byggetilladelse her

I mange tilfælde skal du desuden søge tilladelse hos Østjyllands Brandvæsen

Gå til www.ostbv.dk

Du skal betale for salg fra en stadeplads, med mindre salget kun sker lejlighedsvis eller ved særlige arrangementer. Prisen afhænger af, om stadepladsen er placeret i zone I eller zone II.

Her finder du et kort over zonerne

Inden for zonerne gælder følgende priser:

Zone I
A: Åboulevarden (Immervad - Harald Skovbys Gade) 
Årligt 2371,02 kr./kvm

B: Åboulevarden (Grønnegade – Immervad samt Harald Skovbys Gade - Mindebrogade) Søndergade, Ryesgade, Skt. Clemens Torv, Skt. Clemens Stræde og Maren Smeds Gyde, Store Torv, Lille Torv, Immervad, Klostertorvet og Pustervig
Årligt 1301,34 kr./kvm

C: Banegårdspladsen og Frederiksgade (den del, der er gågade), Vestergade (den del, der er gågade), Guldsmedgade (den del, der er gågade) og Telefontorvet 
Årligt 1100,80 kr./kvm

D: Øvrig del af zone I
Årligt 846,10 kr./kvm

Zone II
Årligt 250,28 kr./kvm.

  • Ansøgeren hæfter for eventuelle skader på vejarealet som følge af opstilling af stadepladsen.
  • Ansøgeren skal sørge for rengøring af vejarealet, når brugen af stadepladsen er slut.
  • Ansøgeren sørger for, at opstillingen sker i overensstemmelse med gældende regler.
  • Der kan i særlige tilfælde indgås aftale med gadeforeninger og lignende om, at disse administrerer stadepladserne på vilkår godkendt af Teknik og Miljø.
  • For erhvervsvirksomheder på stationære stadepladser gælder, at stadepladsen skal drives personligt af ansøgeren. Hvis indehaveren på grund af særlige omstændigheder ikke kan videreføre forretningen, skal der indhentes tilladelse til overdragelse til en anden person.
  • Politiet eller Drift og Anlæg kan forlange stadepladsen inddraget straks, hvis særlige hensyn kræver det.
  • Tilladelsen er permanent. Dog bortfalder staderetten, hvis stadepladsen ikke benyttes i en måned, med mindre det drejer sig om sæsonbetonede stadepladser som f.eks. isboder.