Gå til hovedindhold

Har du et renseri?

Ejer du allerede et renseri, eller har du planer om at etablere et nyt, skal du være opmærksom på, at renserier er omfattet af en række regler fra Miljøministeriet.

 • Læs op

Indhold

  Du kan læse Miljøministeriets renseribekendtgørelse her

  Det er ikke tilladt at etablere nye renserier i boligejendomme. Forbuddet gælder dog ikke for: 

  • Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske.
  • Renserier, der midlertidigt er lukkede på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, under forudsætning af at driften genoptages senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

   

  Hvis du ændrer renseriets ind- og/eller udleveringssted, skal du anmelde det til Plan, Byggeri og Miljø senest 14 dage, inden de nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

  Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke foretager rensning, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023